Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

17 januari 2012

Drömmen om ett smart hem

Ett framtida hem fyllt med inbyggda datorsystem kan hjälpa människor med lättare demens eller andra åldersrelaterade handikapp att utföra sina vardagsaktiviteter som matlagning, tvätt, inköpslistor och betalandet av elektroniska fakturor själva. Dipak Surie försvarar sin avhandling i datavetenskap vid Umeå universitet den 19 januari.

Medicinskåp som berättar vilken medicin du ska ta, kylskåp som informerar när någon mat blivit för gammal, ugn som justerar sin temperatur beroende på vad du bakar, ett badkar som fyller sig själv med varmvatten. Även om allt detta låter som science fiction är vi med hjälp av ny teknologi nära förverkligandet av denna vision kallad “Ambient Intelligens”. Detta begrepp inom datavetenskapen refererar till föremål och miljöer som gjorts intelligenta och intuitiva och som kan känna igen och interagera med personer.

Dipak Suries avhandling besvarar den viktiga frågan om hur man bör modellera och förenkla mänsklig interaktion i sådana ”ambient intelligenta miljöer”.

Inspirerad av kognitionsvetenskapliga teorier presenterar han en ansats till en ny ”egocentrisk” interaktionsmodell – där man utgår från människokroppen (i rummet och med dess aktiviteter) till skillnad från klassiska modeller där datorenheter ofta spelar nyckelrollen.
Genom att använda enkla sensorer inbyggda i vardagsprylar i rummet lagrar man data om vad en specifik människa kan förnimma och inte förnimma, nå och inte nå i sin närhet vid en given tidpunkt. Gränssnitt inbyggda i vardagsprylarna används för insamling och presentation av informationen baserat på användningsmönstret.

– Med modellen kan man systematiskt skapa personliga egocentriska system som underlättar vardagsaktiviteter genom kunskap om objektets historik. På så sätt ska den handikappade människan guidas att handla rätt, säger Dipak Surie.

De tekniker Dipak Surie använt sig av inkluderar ZigBee-baserade trådlösa sensornätverk, WLAN-signalstyrkebaserad närhetsavkännare, gest- och tal-gränssnitt, och aktivitetsigenkännare.

Det så kallade “smarta hemmet” implementerades inledningsvis i virtuell verklighet för att snabba upp designprocessen och för att kompensera för begränsningar i dagens tekniker. Senare byggde man upp en fysisk miljö där personer kan delta i riktiga experiment.
Det långsiktiga målet med forskningen är att kunna hjälpa människor med sviktande minne att leva ett självständigare liv i det egna hemmet. En annan positiv effekt är besparingar för samhället om behovet att vård på institution kan minska.

– Kommersiell utveckling av smarta hem hör framtiden till, men mina resultat pekar i rätt riktning!, säger Dipak Surie.

Om disputationen:
Torsdagen den 19 januari 2012 försvarar Dipak Surie, institutionen för datavetenskap, Umeå universitet sin avhandling med titeln: Egocentric interaction for ambient intelligence. Svensk titel: Egocentrisk interaktion för ambient intelligens.
Disputationen äger rum kl. 13:15 i sal MA 121, MIT-huset, Umeå universitet.
Fakultetsopponent är professor Hans Gellersen, Computing Department, Lancaster University, UK.

Läs hela eller delar av avhandlingen på:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-50822

För ytterligare information, kontakta gärna:
Dipak Surie (in English)
E-post: dipak@cs.umu.se
Telefon: 090-786 96 72

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera