Artikel från Jönköping University

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

16 januari 2012

Ett SVT i förändring

I en ny doktorsavhandling från Internationella Handelshögskolan i Jönköping undersöker Maria Norbäck förutsättningar och utmaningar för public service-tv. I ett vidare perspektiv handlar avhandlingen också om hur gamla institutioner kan förändras och utvecklas för att överleva. Maria Norbäck har studerat en av de mest svenska institutioner som finns, nämligen SVT.

Den 13 januari försvarade Maria Norbäck sin doktorsavhandling i företagsekonomi vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping (JIBS). Maria Norbäck har bedrivit sin forskning vid forskningscentret MMTC (Media Management and Transformation Centre), och hennes avhandling “Making Public Service Television: A study of institutional work in collaborative TV production”, handlar om utveckling och omvandling av public service-tv.

Maria Norbäck har studerat en av de mest svenska institutioner som finns, nämligen SVT. Hennes forskning fokuserar på vilka utmaningar SVT som organisation möter i en ständigt föränderlig politisk och kommersiell miljö. Eftersom de flesta svenskar har en personlig relation till SVT, ofta från en tidig ålder, är avhandlingen av intresse även utanför forskarsamhället.

Public service var från början en lösning på de problem som uppstod i början av 1900-talet, nämligen hur man skulle kontrollera och styra den nya radio- och tv-tekniken. Nästan 100 år senare hänger public service fortfarande med, trots att många av 1900-talets problem inte längre är aktuella. Så vilka problem förväntas public service lösa i det mediala landskapet idag?

I sin avhandling har Maria Norbäck gjort en djupstudie av fem samproducerade tv-program. Den teoretiska inspirationen kommer från institutionell teori, och med public service-tv som exempel diskuterar Maria Norbäck hur institutioner görs hållbara och hur förändring kan vara nödvändigt för att en institution ska överleva på lång sikt.

Fakultetsopponent var professor Renate Meyer från Vienna University of Economics and Business.

Betygsnämnden bestod av professor Hans Hasselbladh, Örebro Universitet, professor Ingela Wadbring, Mittuniversitetet, och professor Karl-Erik Gustafsson, JIBS. Ordförande var professor Robert Picard, JIBS.

Internationella Handelshögskolan är en av fyra fackhögskolor inom Högskolan i Jönköping, och erbjuder internationella utbildningar inom ekonomi, informatik och affärsrätt. Forskningen fokuserar på entreprenörskap och näringslivsförnyelse i en genuint internationellt inriktad verksamhet. Internationella Handelshögskolan har cirka 2 100 registrerade studenter, ca 240 anställda och omsätter ca 180 mnkr. För mer information besök www.jibs.hj.se.

Kontaktinformation
Maria Norbäck, forskare företagsekonomi
E-post: maria.norback@jibs.hj.se
Telefon: 036-101735

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera