Artikel från Jönköping University
13 januari 2012

Innovation och utveckling av nätverk inom logistik

Den 12 januari försvarade Lianguang Cui sin doktorsavhandling i företagsekonomi vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping (JIBS). Lianguang Cui har undersökt fenomenet tredjepartslogistik från logistikföretagens perspektiv.

Avhandlingen, som har titeln “Innovation and network development of logistics firms”, tar upp två viktiga frågor, nämligen hur innovationer och nätverk utvecklas i logistikföretag.

Lianguang Cui har undersökt fenomenet tredjepartslogistik från logistikföretagens perspektiv. Avhandlingen omfattar logistikföretag i både Sverige och Kina, vilket ger ett internationellt perspektiv på ”hur och varför” inom ämnet logistikinnovation.

I sin avhandling konstaterar Lianguang Cui att logistikföretag fokuserar på kundernas behov och erbjuder differentierade tjänster baserat på detta.
Utifrån typen av kunder och i vilken region man verkar, utvecklas varje logistikföretag på olika sätt, och bildar nätverk för att på bästa sätt möta kundernas förväntningar. Innovation inom logistik innehåller processer som kan drivas antingen uppifrån eller underifrån i organisationen. Det är nödvändigt att interagera med olika parter både inom och utom organisationen.

Avhandlingens teoretiska bidrag avser framför allt forskning om hur företag inom tredjepartslogistik skapar och utvecklar innovationsprocesser i organisationen, samt hur de olika företagens kompetens och nätverk påverkar denna process.

Det praktiska bidraget understryker att det är en komplicerad process att bli ett innovativt logistikföretag. En strategisk utveckling mellan olika kategorier av logistikföretag kan medföra stora utmaningar, och kräver förändring av både kompetens och nätverksutveckling.

Fakultetsopponent var professor Lauri Ojala, Turku School of Economics, University of Turku.

Betygsnämnden bestod av professor Arni Halldorsson, Chalmers, professor Martin Spring, Lancaster University, och professor Helén Anderson, JIBS. Ordförande var professor Susanne Hertz, JIBS.

Kontaktinformation
Mer information: Lianguang Cui
Ekonomie doktor, forskare företagsekonomi
E-post: lianguang.cui@jibs.hj.se
Telefon: 036- 10 18 60

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera