Artikel från Högskolan Väst

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

13 januari 2012

Barn får mycket kärlek i alla världens hörn

En stor internationell studie visar att barn får mycket kärlek i samtliga undersökta kulturer. 13 kulturella grupper i fem världsdelar har studerats. Men skillnaderna är stora när det gäller hur mycket kontroll föräldrarna utövar över sina barn.

De deltagande länderna är Colombia, USA, Italien, Sverige, Kenya, Jordanien, Filippinerna, Thailand och Kina. I några av länderna undersöks flera kulturella grupper och i varje kulturell grupp intervjuas 100 familjer. Forskarna har träffat mamma, pappa och barn var för sig i tre omgångar. I första omgången var barnen 8 år. Ytterligare studier är planerade.
Forskarna mäter något de kallar för föräldrars värme, parental warmth. I begreppet ingår att mammor och pappor bryr sig om sina barn, visar dem uppskattning och talar om att de älskar dem.

– Föräldrars värme ligger rätt högt och rätt lika i alla länder och föräldrar verkar ge värme på nästan samma sätt i alla kulturer. Men kontroll däremot verkar vara något som skiljer sig åt, säger Emma Sorbring, universitetslektor i psykologi på Högskolan Väst i Trollhättan och ledare för den svenska delen av studien.

I begreppet kontroll ingår sådant som föräldrar gör för att påverka barnens beteende, till exempel tillrättavisningar, bestraffningar och andra uppfostrande insatser. I Colombia, Kenya och bland de afroamerikanska och latinamerikanska befolkningsgrupperna i USA visade föräldrarna lite mer än genomsnittlig värme och de utövade också mer än genomsnittlig kontroll. I Sverige gav föräldrarna sina barn mycket värme, men utövade förhållandevis lite kontroll.

Tidigare forskning visar att föräldrars värme har en lång rad positiva effekter på barnen. Det är svårare att veta vilka konsekvenserna blir av en låg eller hög grad av kontroll. Samma agerande kan tolkas på olika sätt av barnet och därmed inverkar det också på olika sätt.

– Du kan bli uppskickad på rummet och uppfatta det som att det är ett sätt för din förälder att visa att han tycker illa om dig och inte vill vara med dig.  Då går ditt självförtroende i botten och du känner dig övergiven, säger Emma Sorbring.

Men barnet kanske istället uppfattar att det ska gå upp på rummet för att båda ska lugna sig. Senare ska de reda ut saken och allt kommer att bli bra. Då får det en helt annan effekt.
Forskarna har också undersökt hur mycket fysiska bestraffningar barnen utsätts för och vilken inställning föräldrarna har till barnuppfostran. Mer information finns i forskarnas artiklar:

Corporal Punishment of Children in Nine Countries as a Function of Child Gender and Parent Gender, International Journal of Pediatrics, 2010
The association between parental warmth and control in thirteen cultural groups, Journal of family psychology, 2011
Attributions and attitudes of mothers and fathers in Sweden, Parenting, 2011

Kontaktinformation
Emma Sorbring kan svara på frågor, emma.sorbring@hv.se, 0520-22 37 12
Pressmeddelande lämnat av forskningskommunikatör Charlotta Sjöstedt, charlotta.sjostedt@hv.se, 0733-975081.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera