Artikel från Högskolan i Borås

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

12 januari 2012

Kompetensutveckling som stödjer kvinnors företagsamhet

Att inspirera lärare till att stödja studenters företagsamhet. Det har Tillväxtverket givit Högskolan i Borås närmare 600 000 kronor för att göra. Insatsen ska i det långa loppet främja kvinnors företagsamhet.

– Det handlar om att kompetensutveckla kursansvariga lärare på utbildningen Strategisk Information & Kommunikation, en utbildning som riktar sig mot ett yrkesområde som domineras av kvinnor, berättar Annica Ahlholm, en av personerna bakom projektet.

Det nya magisterprogrammet riktar sig till den som vill utveckla en organisations informationshantering och kommunikation.

Programmets kursansvariga lärare har nu, tack vare anslaget från Tillväxtverket, möjligheten att lära sig hur man på bästa sätt inspirerar till företagsamhet och entreprenörskap.

– De här 10-12 lärarna kommer att utvecklas inom företagsamhet på ett professionellt plan. Tanken är att de ska bli bättre på att stödja studenter i att gå från idé till handling, berättar Annica Ahlholm vid Institutionen biblioteks- och informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan.
Kreativitet och entreprenörskap

Projektet är uppdelat i tre faser: kompetensutvecklingsinsatser (workshops, föreläsningar och individuella samtal) för kursansvariga, en seminarieserie samt en skrift för att sprida resultaten. De kursansvariga bjuder in föreläsare de själva väljer. Tanken är att det ska vara föreläsare som är aktuella för just de här kursansvariga och deras verkliga problemställningar och att detta ska underlätta i handledningen av studenterna i riktiga ”case”. 

– Det mesta kommer att kretsa kring pedagogiska frågor, om hur man får studenterna att känna sig trygga i sitt entreprenörskap, det vill säga att gå från idé till handling, säger Annica Ahlholm. Vi kommer även att utvärdera den här satsningen 2013 och presentera resultatet för högskolan – bland annat genom en rapport i serien Vetenskap för profession.

Fakta
Strategisk Information & Kommunikation är en magisterutbildning på helfart och distans och första terminen startar våren 2012.

Maria Lindh är projektledare för de kursansvarigas kompetensutveckling. Annica Ahlholm är projektmedlem och stödjer de kursansvariga i arbetet med studenternas process att gå från idé till handling.

Strategisk Information & Kommunikation startades utifrån ett identifierat behov av att studenter lär sig att handla, vilket passar bra ihop med högskolans devis Vetenskap för profession.

2012 fyller Bibliotekshögskolan 40 år. Det kommer att firas med olika arrangemang under året så håll utkik!

Kontaktinformation
För mer information: Annica Ahlholm, tfn 070-747 72 99, e-post annica.ahlholm@hb.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera