Artikel från Mittuniversitetet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

10 januari 2012

Moderna fjällvandrare söker äventyr och service

Fjällvandrarna kan delas in i två typer – de som söker tystnad, lugn och ro och de som vill ha mer äventyrliga aktiviteter, helikoptertrafik och service på fjällstationerna. Mellan de två grupperna växer sig konflikten allt större. Det konstaterar Sandra Wall-Reinius, forskare vid Mittuniversitetet, i en nyligen publicerad artikel.

Hon har tillsammans med kollegan Lennart Bäck jämfört fjällvandrare år 1980 och år 2003 och funnit både likheter och skillnader.
– Det som är stabilt över tid är att fjällvandrarna vill uppleva naturen, att de kommer från främst Stockholmsområdet och att de har en hög utbildningsnivå och likartade yrken, ofta läkare och lärare.

Till skillnaderna hör att medelåldern ökat med drygt tio år, att fler vandrar ensamma och att vistelserna varar kortare tid. Fjällvandrarna ser det också som viktigare nu med bekvämt boende, markerade leder och transporter som gör det lätt att ta sig till fjällen.

– De vill ha en mer tillrättalagd miljö och lättillgänglig natur. De accepterar också fler människor i fjällen. Det tror vi har att göra med ett skifte i attityder. Fjällvandrare på 2000-talet har ett mer urbant förhållningssätt, säger Sandra Wall-Reinius.

Hon ser en utmaning i att locka nya grupper till fjällvandring och att komma tillrätta med de konflikter som växer mellan den traditionella fjällvandrargruppen och den grupp som vill ha bekvämligheter, äventyr och party på fjällstationer.

– Många fjällvandrare som är ute för att ta det lugnt, blir irriterade på helikoptertrafik och trängsel på fjällstationerna. Vi ser en ökad efterfrågan av olika faciliteter, samtidigt som vi har en grupp fjällvandrare som önskar begränsningar och striktare regler i utvecklingen av fjällturismen.

Undersökningen baseras på två större enkätundersökningar med svenska fjällvandrare i norra Norrbottensfjällen. Resultaten stöds också av senare undersökningar i Norge och i Nordamerika.

Läs mer om eller lada ner den vetenskapliga artikeln här

Frågor kan ställas till:
Sandra Wall-Reinius, tel. 063-19 58 46, e-post: sandra.wall-reinius@miun.se
 

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera