Artikel från Örebro universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

9 januari 2012

6,4 miljoner till utveckling av självgående hjullastare

Örebro universitets utveckling av självgående, automatiserade, industrifordon fortsätter. Nu satsar statliga KK-stiftelsen tillsammans med företagen Volvo CE och NCC 6,4 miljoner kronor på projektet Allo, som ska ta fram en avancerad självgående hjullastare.

– Det finns ett stort behov inom olika industrier att effektivisera transporterna av material, till exempel på byggnadsplatser och i gruvor. Men i dag klarar inget fordon att självständigt genomföra hela arbetskedjan från lastning och transport till avlastning, säger Martin Magnusson, som är teknikforskare vid Örebro universitet och projektledare för Allo. 

Att låta självgående robotar ta över arbetet med lastning, transport och avlastning skulle inte bara leda till minskade kostnader och högre effektivitet, utan även öka säkerheten. Men det kräver en rad tekniskt avancerade lösningar.

Lära och lära om
En av projektets utmaningar är till exempel fordonets förmåga att läsa av omgivningen och planera vilken väg den ska ta. Den måste kunna anpassa sig till förändringar i omgivningen och ta en omväg runt hinder.

– Roboten opererar utifrån en karta av omgivningen, och den måste kunna skilja mellan bestående förändringar och tillfälliga avvikelser. Den ska alltså kunna revidera sin karta när det behövs, men inte belasta systemet genom att lagra information om alla de tillfälliga hinder som den stöter på.
Ett viktigt mål för projektet är därför att bygga ett system som fungerar på lång sikt, genom sin förmåga att lära sig och att lära om när olika förutsättningar i omgivningen förändras.
För mer information, kontakta Martin Magnusson, 073-667 22 58.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera