Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

5 januari 2012

Ny bok om musik i människors liv

Musik är ett av människors allra största intressen, men är också betydelsefullt för psyke och välbefinnande. Ofta används musik som självterapi för att ge tröst, ladda upp eller varva ner, men också för att ge en känsla av mening och sammanhang i livet. I boken Musiken och jag beskrivs resultatet av ett forskningsprojekt som drivits av musikforskarna Thomas Bossius och Lars Lilliestam vid Institutionen för kulturvetenskaper, Göteborgs universitet.

Författarna har intervjuat 42 personer – 21 män och 21 kvinnor i åldrarna 20–95 år boende i eller nära Göteborg – om vad de gör med musik och vad musik betyder för dem. De intervjuade har varierande sociala bakgrunder och yrken och representerar mycket olika hållningar till och grader av intresse för musik. Projektet är med sin bredd internationellt unikt.

Boken visar bland annat att för många av de intervjuade är musik djupt förknippat med lust och glädje, minnen, ideologier och livsåskådning, och att musiken ofta används som ett slags självterapi för att påverka ens humör och sinnesstämning. Förhållandet till musik kan också påverkas av andras åsikter – många har fått höra att de inte är musikaliska vilket gjort att de själva inte vill sjunga eller spela. Vår musikkultur genomsyras av en syn på musik som prestation – musik ses som något svårt; vem som helst är inte musikalisk. Musiken och jag visar också på att kvinnor och män i vissa avseenden tycks värdera och använda musik på olika sätt – exempelvis har några av de intervjuade kvinnorna slutat att musicera eller ändrat sina musikvanor när de har gift sig eller flyttat ihop.

De intervjuade berättar i boken om musiklyssning, konsertbesök, spelande, sjungande, dansande, att läsa om musik, att köpa och samla musik, favoritmusik, minnen till musik och stora musikupplevelser. Det är människornas egna berättelser som står i centrum och analyseras med hjälp av moderna kultur- och samhällsteorier. Boken är en resa från sociologiska hårddata via analyser av musikaliska aktiviteter till resonemang om musik, hälsa och livsåskådning.

Boken ”Musiken och jag” är utgiven på förlaget Bo Ejeby Förlag och finns tillgänglig i handeln från 9 januari 2012.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta:

– Lars Lilliestam, professor i musikvetenskap: 031-786 40 88, e-post: lars.lilliestam@gu.se

– Thomas Bossius, universitetslektor i kulturstudier: 031- 786 54 91, e-post: thomas.bossius@gu.se

– Bo Ejeby Förlag: 031- 20 61 45, e-post: info@ejeby.se

——————————-
Louise Quistgaard
Informatör
Tel: 031-786 210 68
E-post: louise.quistgaard@gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera