Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

4 januari 2012

Fetmakirurgi minskar hjärtinfarkter med en tredjedel

Förra året opererades omkring 10 000 svenskar mot fetma. En ny studie vid Sahlgrenska akademin visar att de som genomgår fetmakirurgi minskar risken för hjärtinfarkt och slaganfall med 30 procent – en slutsats som kan förändra fetmakirurgins prioriteringar.

Swedish Obese Subjects, SOS, är en av världens största studier om fetma och dess hälsoeffekter. Resultaten som producerats inom studien har lett till att fetmakirurgin i Sverige utvecklats från några hundra operationer per år 1987 till närmare 10 000 operationer under 2011.

Nu kan forskarna presentera nya rön, som visar att fetmakirurgi minskar nyinsjuknandet i hjärtinfarkt och slaganfall med omkring 30 procent.

Den nya rapporten, som publiceras den 4 januari i ansedda tidskriften JAMA, visar att en operation är lika effektiv mot hjärt- och kärlsjukdom oavsett vilken grad av fetma patienten lider av.

–Fetmakirurgin reducerar risken för hjärt- och kärlsjukdom ungefär lika mycket hos individer med måttlig som med svår fetma. Men de personer som drar störst nytta av ett kirurgiskt ingrepp är de som har högt insulin före operationen, säger Lars Sjöström, forskare vid Sahlgrenska akademin som initierade SOS-studien.

De nya rönen ger enligt Lars Sjöström ytterligare argument för nyttan med fetmakirurgi.  Resultaten kan också komma att påverka kriterierna för hur obesa personer väljs ut till fetmakirurgi.

–För närvarande är graden av övervikt den viktigaste faktorn för om patienter ska komma i åtnjutande av fetmakirurgi. Om målsättningen skall vara att välja ut de patienter som har störst nytta av fetmakirugi bör patienter istället väljas som har vissa metaboliska störningar som till exempel högt insulin eller högt blodsocker, säger Lars Sjöström.

Artikeln Bariatric surgery and long-term cardiovascular events publiceras i JAMA den 4 januari.

Kontaktinformation
Fakta Swedish Obese Subjects
SOS är en studie som jämför dödlighet och sjuklighet mellan obesa personer som behandlas med fetmakirurgi och obesa individer som får sedvanlig fetmabehandling. I SOS-studien, som engagerar ett 20-tal forskare, ingår över 4 000 obesa personer. Studien startades 1987 och pågår fortfarande vid 480 vårdcentraler och 25 kirurgkliniker i Sverige. Studien har tidigare visat att fetmakirurgi bl.a. reducerar den totala dödligheten och minskar nyinsjuknande i diabetes och cancer.

Kontakt:
Lars Sjöström, professor emeritus vid Sahlgrenska akademin och forskningsledare för Swedish Obese Subjects
070-677 8289
lars.v.sjostrom@medfak.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera