Artikel från Uppsala universitet
27 december 2011

Ökad inblandning i interna konflikter oroar forskare

Under de senaste åren har fredsforskare observerat en oroande trend där extern inblandning i interna konflikter – med intensifiering av konflikten som följd – blivit allt vanligare. Detta beskrivs av forskare vid Uppsala Konfliktdataprogram (UCDP) i den senaste rapporten om stater i väpnad konflikt, States in Armed Conflict 2010.

Ända sedan andra världskrigets slut så har en majoritet av de konflikter som utspelats världen över ägt rum inom stater. Flera av de mellanstatliga konflikter som ändå har ägt rum har varit fruktansvärt blodiga, som till exempel kriget mellan Nord- och Sydkorea (1949-53), Iran och Irak (1980-88) och Eritrea och Etiopien (1998-2000). Att denna typ av konflikter över tid blivit allt färre har haft en positiv inverkan på mänsklig säkerhet. Under de senaste åren har dock forskare inom UCDP, baserat vid Institutionen för freds- och konfliktforskning, Uppsala universitet, observerat en oroande trend, där externa aktörer skickar in trupp i interna konflikter i allt större utsträckning.

– Forskning visar att detta fenomen är kopplat till intensivare och längre konflikter så detta är givetvis en alarmerande utveckling, säger Lotta Themnér, en av projektledarna inom UCDP.  

2010 hade nio av de 30 aktiva konflikterna (30 procent), inblandning av trupper från ett eller flera andra länder. En så hög andel har inte tidigare uppmätts och då går informationen tillbaka till 1946. Några omskrivna exempel är krigen i Afghanistan, Irak och Somalia.  

Det är också vanligt att stater eller icke-statliga aktörer försöker påverka utgången av en konflikt på annat sätt än att skicka trupper, till exempel genom att bistå en av sidorna med vapen, utrustning eller finansiering. Då denna typ av stöd oftast ges i hemlighet är det svårare att säkerställa trender. I regel dröjer det flera år innan information blir tillgänglig.

– I stort så kan vi säga att de allra flesta konflikter ser någon typ av extern inblandning. Det är faktiskt så att hela 74 procent av alla konflikter aktiva sedan 1975 sett extern inblandning, annan än trupp från utanförstående stater, säger Therese Pettersson, projektledare inom UCDP.

Professor Peter Wallensteen, ledare för programmet, menar att en villighet att intervenera istället skulle kunna mildra en konflikt om den användes på annat sätt.
 
– En effektiv användning av ett riktat embargo mot leveranser av vapen kan uppnå detta. Vi vet att nya vapen ökar stridsintensiteten och även kan minska viljan att söka efter förhandlingslösningar. Denna forskning sänder en signal till dem som vill arbeta för fred: ett vapenembargo som införs tidigt i en konflikt kan ändra utvecklingen, säger Peter Wallensteen.

För mer information kontakta:

Lotta Themnér: 0704-250533
Therése Pettersson: 070-6496491
Peter Wallensteen: 070-6752679

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera