Artikel från Blekinge Tekniska Högskola

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

14 december 2011

Nya analysverktyg ger effektivare produktutveckling

Torsdagen den 15 december försvarar Martin Magnevall sin avhandling i ämnet maskinteknik vid BTH. Avhandlingen har titeln ”Simulation and Experimental Methods for Characterization of Nonlinear Mechanical Systems” och opponent är Professor David Ewins från Imperial College i London, England.

För en effektiv produktutvecklingsprocess är det värdefullt att så tidigt som möjligt i konstruktionsfasen kunna uppskatta hur den färdiga produkten kommer att bete sig i sin verkliga miljö. Ofta är det nödvändigt att ta hänsyn till det dynamiska beteendet hos produkten, det vill säga vilka svängningar som kan uppstå i systemet. Genom att kombinera information från teoretiska modeller och fysiska prototyper är det möjligt att redan i ett tidigt skede av produktutvecklingsprocessen identifiera kritiska designparametrar och använda dessa för att förbättra produktens funktionalitet och prestanda.

-Jag har i min avhandling utvecklat metoder och verktyg för att analysera ickelinjära mekaniska system. Genom ett nära samarbete med ett flertal industripartners och aktivt deltagande i pågående forskningsprojekt och produktutvecklingsprojekt har de framtagna metoderna testats och visat sig värdefulla vid industriell tillämpning, säger Martin Magnevall.

Sammanfattningsvis bidrar avhandlingen med nya och förbättrade analysverktyg för simulering, experimentell testning och systemidentifiering av icke-linjära mekaniska system. Dessa metoder utgör, i sin tur, en grund för effektivare produktutveckling.

Dag: Torsdagen den 15 december 2011
Tid: Kl 09:15
Plats: Sal C216, hus C, BTH, Campus Gräsvik, Karlskrona
Välkommen!

För mer information, kontakta Martin Magnevall på telefon 026-26 69 36 eller via e-post: martin.magnevall@bth.se. Se även www.bth.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera