Artikel från Chalmers tekniska högskola

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

14 december 2011

Internettjänst förbättrar vården för nyfödda och kroniskt sjuka

För tidigt födda barn har det ofta bättre hemma än på sjukhus. Relationen till föräldrar och syskon blir naturligare och de löper mindre risk att smittas av sjukdomar som kan spridas på sjukhuset. Med en ny internettjänst som har tagits fram och testats på Chalmers kan patienter vara hemma och samtidigt få bättre uppföljning och dialog med vårdpersonal.

För tidigt födda barn har det ofta bättre hemma än på sjukhus. Relationen till föräldrar och syskon blir naturligare och de löper mindre risk att smittas av sjukdomar som kan spridas på sjukhuset. Med en ny internettjänst som har tagits fram och testats på Chalmers kan patienter vara hemma och samtidigt få bättre övervakning och dialog med vårdpersonal.

Anna Gund, som i fredags försvarade sin doktorsavhandling, har arbetat med den nya internettjänsten Care@Distance. Den innehåller bland annat en webbsida där kroniskt sjuka, eller föräldrar till nyfödda som behöver noggrannare uppföljning, regelbundet fyller i mätvärden och andra uppgifter kopplat till hälsotillståndet. Vårdpersonalen får därmed löpande information om patienterna utan att behöva vara på plats.

– Liknande system testas då och då som projekt med positiva resultat, men det verkar vara svårt att få dem att bli en del av rutinvården, berättar Anna Gund. Vi har tagit fram ett system som bygger på den teknik som redan används i de flesta hem och vi tror att detta kan underlätta en vidare spridning.

Chalmersforskarna utvecklade och testade därför ett enkelt, billigt och anpassningsbart system där patienter och vårdpersonal bara behöver en dator eller en smartphone med internet. De flesta andra system bygger på delar som ofta blir dyrare och mer komplicerade att lära sig att hantera.

Care@Distance testades i två olika grupper. Dels äldre med kronisk hjärtsvikt och dels för tidigt födda barn. I båda fallen fungerar lösningen bra, men resultaten visar att en nyckelfaktor är att vårdpersonalen verkligen tar till sig tekniken och ger regelbunden feedback på de uppgifter som patienten matar in.

– I de fall där de har gjort det är patienterna mycket positiva och känner sig tryggare och gladare, säger Anna Gund. Men när det inte har skett så har patienterna tvärtom varit negativa. Den feedback som krävs är att någon tittar på uppgifterna som matats in och att man ger svar på frågor.

Hon har också gjort en enkätundersökning av vad vårdpersonal tycker om att använda IKT-stöd i arbetet. Den visar att de i allmänhet är mycket intresserade och har stort förtroende för tekniken. Men i praktiken har det alltså visat sig att viss personal använde Care@Distance som det var tänkt, medan andra inte gjorde detta. Vad det beror på kommer Anna Gund att undersöka i sin fortsatta forskning. Hon vill också undersöka hur Care@Distance påverkar vårdens ekonomi och vårdresultat.

Tanken är inte att Care@Distance ska ersätta den mänskliga kontakten. I stället ska det vara ett komplement som förbättrar vården inom de ekonomiska ramar som finns, samt förbättrar dialog och livskvalité.

Familjer med ett nyfött barn som behöver vård mår oftast bäst av att vara hemma om det är möjligt. Med Care@Distance ges sådana möjligheter tack vare att man kan stötta upp med en förbättrad övervakning och dialog.

– Dessutom sprids det en hel del farliga sjukdomar och resistenta bakterier på sjukhus, säger Anna Gund. Detta slipper man i hemmet.

Hon har även testat videotelefoni med Skype för att förbättra kommunikationen mellan föräldrarna och vårdpersonalen, och detta var ett mycket uppskattat hjälpmedel.

Avhandlingen är den första inom det nya forskningsområdet e-hälsa på Chalmers.

Läs en populärvetenskaplig sammanfattning av avhandlingen

Läs mer om Care@Distance [Ref 3]

Läs avhandlingen [Ref 4]

För mer information, kontakta:
Anna Gund, Institutionen för signaler och system, anna.gund@chalmers.se, 031-772 1783, 070-718 5911

Bengt Arne Sjöqvist, handledare och adjungerad professor på Institutionen för signaler och system, bengt.arne.sjoqvist@chalmers.se, 070-787 7797

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera