Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

14 december 2011

Forskningsprojekt kan ge bättre behandlingar mot svampinfektion

En ny doktorsavhandling vid Uppsala Universitet kan ha lagt grunden för bättre behandlingar av de svampinfektioner som ofta plågar patienter med nedsatt immunförsvar och patienter med sjukdomen autoimmunt polyendokrint syndrom typ-1. Genom djupare kunskap om kroppens eget försvar mot svampinfektioner kommer framtida behandlingar att kunna riktas mot de drabbade patienternas felaktiga immunförsvar.

– Vårt immunförsvar finns för att skydda oss från infektioner som orsakas av bakterier, parasiter och virus. Autoimmunitet kan enklast förklaras som när immunförsvaret gör så att olika typer av vita blodkroppar angriper kroppens egen vävnad. Det här kan leda till vävnadsskada och ge upphov till autoimmuna sjukdomar, berättar Kerstin Ahlgren.

APS-1, eller autoimmunt polyendokrint syndrom typ 1 som det egentligen heter, är en ovanlig men svår autoimmun sjukdom. Den orsakas av en mutation i en gen som kallas AIRE-genen. AIRE-genen hjälper till att lära en typ av vita blodkroppar som heter T-celler att inte angripa kroppens egen vävnad. När T-celler kommer i kontakt med främmande mikroorganismer som angriper vår kropp så startar en försvarsprocess som inkluderar många olika typer av celler och molekyler för att oskadliggöra inkräktarna. Men det gäller att inte immunförsvaret börjar angripa kroppens egen vävnad.

De tre vanligaste symptomen vid APS-1 är binjurebarkssvikt, hypoparatyreoidism och en svårbehandlad och ofta återkommande svampinfektion på slemhinnor, hud och naglar. De här svampinfektionerna orsakas av mikroorganismen Candida albicans. Den finns visserligen ofta i normalfloran, det vill säga de bakterier som normalt finns på och i kroppen och som i vanliga fall inte orsakar några sjukdomar, men vid nedsatt immunförsvar kan den orsaka svampinfektioner. Patienter som har nedsatt immunförvar på grund av cellgiftsbehandling mot cancer, diabetes, efter en transplantation som kräver immunsuppressiva mediciner eller vid AIDS plågas ofta av mycket besvärliga återkommande svampinfektioner.

När man drabbas ofta av svampinfektioner finns det risk att det blir svårare och svårare att behandla dem. Det beror på att svamparna kan utveckla resistens mot vanliga behandlingsmetoder. En problematik som liknar den vi har med antibiotikaresistenta bakteriestammar. Genom att vi nu känner till mer om kroppens eget försvar mot svampinfektioner kommer vi kanske kunna rikta fokus för läkemedelsbehandlingarna mot de drabbade patienternas felaktiga immunförsvar.

– Jag hoppas att det här forskningsprojektet inte bara ska ge mig en doktorstitel utan att det i förlängningen ska leda till bättre behandlingar för de här patienterna. Det här är ett jätteintressant område och varje steg mot effektivare behandlingar är viktiga, säger Kerstin Ahlgren.

Läs och ladda ner avhandlingen.

För mer information kontakta Kerstin Ahlgren, tel: 076-896 93 32, 018-611 5083, e-post: Kerstin.Ahlgren@medsci.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera