Artikel från Södertörns högskola

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

8 december 2011

Europas symboliska gemenskap

Det pågår hela tiden en kamp i den europeiska gemenskapen. Den handlar om vad Europa och europeiskhet är och den förs på det symboliska planet. I boken ”Signifying Europe” avtäcker Johan Fornäs, professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Södertörns högskola, det symboliska Europa. Boken beskriver hur europeisk identitet är kulturellt konstruerat, med en mängd exempel från vår vardag.

Den handlar om vad Europa och europeiskhet är och den förs på det symboliska planet. I boken ”Signifying Europe” avtäcker Johan Fornäs, professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Södertörns högskola, det symboliska Europa. Boken beskriver hur europeisk identitet är kulturellt konstruerat, med en mängd exempel från vår vardag.

Vad är Europa? Den skenbart enkla frågan kan besvaras med ett uppräknande av länder som ingår i världsdelen Europa. Vill man nyansera det hela lite kan man berätta om den europeiska unionen, eurosamarbetet och andra liknande ekonomiska eller politiska gemenskaper som på något vis kan definiera Europa. Men pillar man bara lite under ytan på frågan är det plötsligt inte så enkelt att svara: vad karaktäriserar Europa, eller en europé? Vad är typiskt europeiskt? Likafullt har dessa frågor stor betydelse för Europa på det symboliska planet.

Det symboliska Europa
I boken ”Signifying Europe” berättar professorn i medie- och kommunikationsvetenskap, Johan Fornäs, om hur europeisk identitet är kulturellt konstruerat och hur det uttrycks på olika symboliska plan. Boken är en systematisk översikt över en mängd nyckelsymboler, såsom Europaflaggan, Europahymnen, Europadagen och euron.

Frågor om identitet blir allt viktigare när Europa genomgår radikala förändringar – då uppstår ett behov av att omidentifiera meningen med Europa.

Johan Fornäs har upptäckt att det finns några olika huvudtendenser i berättelserna om Europa och hur Europa identifieras.

– En sådan berättelse är den om Europa som utvalt och upphöjt: Europa som civilisationens vagga, där idéerna om yttrandefrihet och mänskliga rättigheter har sitt ursprung, berättar han. Andra berättelser betonar mer mångfalden, öppenheten och den inbördes jämlikheten mellan Europas olika delar.

Försök att symboliskt uttrycka kombinationen av sådana inbördes motsägelsefulla identifikationer kan urskiljas i exempelvis den symmetriska EU-flaggan, som har en himmelskt upphöjande men inbördes jämlik stjärncirkel. Den kan tolkas som sluten och homogen men också som en gemensam spelplats, beroende på om man ser Europas centrum som tomt eller som öppet.

Pengar också symboler för identitet
Ett annat exempel som Johan Fornäs specialstuderat är euron. Mynt och sedlar representerar inte bara ett ekonomiskt värde, utan är också symboliska tecken på kulturell identitet i olika geopolitiska gemenskaper. Johan Fornäs kallar dem ”minimalistiska massmedier”. Euron lanserades 2002 för att stärka visionen av en europeisk identitet. Sedlarna har försetts med bilder av fönster, dörrar och broar – ett uttryck för en anda av öppenhet, samarbete och kommunikation med omvärlden. Det passar in i en lång tradition där Europa på gott och ont förknippats med en stark önskan till kommunikation med andra, från korståg och kolonialism till upptäcktsresor och upplysningens universalistiska projekt. Myntens nationellt präglade baksidor ger plats för pluralism och skillnad, i enlighet med mottot ”förenade i mångfalden”.

I det perspektivet handlar den pågående eurokrisen också om identitet. Vad är den europeiska gemenskapen och identiteten, när en av dess största symboler, eurosamarbetet, hotar att falla samman? Att ett av de krisande länderna, Grekland, dessutom anses vara den plats där Europas civilisation sägs ha sina rötter, ger krisen en extra symbolisk laddning, menar Johan Fornäs.

Boken är utgiven på förlaget Intellect Press. Johan Fornäs forskning fortsätter i ett nytt projekt, som med stöd från Östersjöstiftelsen startar 2012:
“Narratives of Europe: Perspectives from its North-East Periphery”.

____________________________________________________

Södertörns högskola är ett ungt och dynamiskt lärosäte med unik profil, beläget i Flemingsberg i södra Stockholm. Vid högskolan bedrivs kvalificerad forskning. Särskilt starka forskningsområden är Östersjö- och Östeuropaforskning, samtidshistoria, institutionell förändring i det moderna samhället, interreligiösa relationer, genusstudier, kritisk kulturteori, estetik och miljövetenskap.

Ett mångvetenskapligt arbetssätt är utmärkande för högskolan. Samverkan över ämnesgränserna betonas för att nå nyanserad kunskap om komplexa samhälleliga fenomen. Verksamheten vid Södertörns högskola genomsyras av ledorden mångvetenskap, mångkulturalitet och medborgerlig bildning.

Kontaktinformation
Kontakt Johan Fornäs: e-post: johan.fornas@sh.se, mobiltel: 0703-402242

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera