Artikel från Linköpings universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

8 december 2011

Dyrt strokeläkemedel blir lönsamt

Minst ett fall av stroke om dagen i Sverige skulle kunna förebyggas med ett nytt blodförtunnande läkemedel, dabigatran. Den slutsatsen dras i en hälsoekonomisk rapport från Linköpings universitet.

Dabigatran, som säljs under namnet Pradaxa, godkändes i augusti 2011 av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA som förebyggande medel mot stroke vid förmaksflimmer. Det är effektivare men också väsentligt dyrare än det beprövade warfarin (Waran) eller acetylsalicylsyra.

Trots det högre priset beräknar docent Lars-Åke Levin och hans medförfattare vid Centrum för utvärdering av medicinsk teknologi (CMT) att behandling med det nya läkemedlet blir kostnadseffektiv.

–Våra beräkningar visar att behandling med dabigatran i Sverige skulle förebygga ytterligare minst ett fall av stroke om dagen jämfört med warfarin. Det skulle spara mycket lidande, många dödsfall och en hel del skattepengar, säger Lars-Åke Levin.

Förmaksflimmer drog under 2010 med sig kostnader för det svenska samhället på mer än fyra miljarder kronor. I beloppet ingår läkemedel, behandling, kontroller och produktionsbortfall, men de största posterna utgörs av komplikationer i form av blödningar och stroke.

För att avgöra kostnadseffektiviteten använder forskarna ett mått som kallas kostnad per vunnet QALY (kvalitetsjusterat levnadsår). Den kostnaden har för dabigatran kontra warfarin beräknats till 74 216 kronor. Vanligen anses att ett läkemedel är kostnadseffektivt om siffran understiger en halv miljon kronor.

En nackdel är att behandling med dabigatran för med sig ett något ökat antal magbiverkningar.
Rapport: T. Davidsson, M. Husberg, M. Janzon och L.-Å. Levin: Kostnader och kostnadseffektivitet av ett införande av dabigatran hos patienter med förmaksflimmer. Linköping University Electronic Press 8 december 2011. Den kan laddas ned från

Kontakt:
Lars-Åke Levin, 070-6406898, lars-ake.levin@liu.se
Thomas Davidsson, 070-3329333, thomas.davidsson@liu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera