Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

7 december 2011

Nya teman i 2000-talets psalmer

Den svenska psalmboken från 1986 är Svenska kyrkans officiella psalmbok. 2006 utgavs supplementet Psalmer i 2000-talet med 116 nya och 50 psalmer från Psalmer i 90-talet. Ambitionen var att det nya tillägget, liksom äldre psalmböcker skulle bli en folkbok, en psalmbok för alla. I en ny licenciatuppsats från Göteborgs universitet undersöks de nya psalmerna.

– Det finns en strävan i förändringarna att skapa psalmer för människor i vår tid, vilket kan ses genom att nutidens frågor och nya teman har getts plats. Exempelvis tas ämnen som fred, miljö, samlevnad och arbetsmiljö upp, säger litteraturvetaren Karin Karlsson som har undersökt de nya psalmerna, såväl texter som melodier.

De nya texterna vara inkluderande och öppna för att ge individen tolkningsföreträde och möjlighet till identifikation. Det kan bland annat ses genom att språket i psalmerna är mer könsneutralt, exempelvis undviks i många fall könsbundna pronomen för Gud och benämningen ”Herren”.
– I vissa texter där könsmarkörer ingår skapas balans genom att kombinera ord som man och kvinna, bror och syster. Den mest frekventa könsmarkören i texterna är ”han”. Samtidigt har kvinnor gjorts mera synliga genom att beskrivas i texter, som i psalm 855 ”Elisabets sång” och i psalm 863 ”Kvinnan som smorde Jesus”, säger Karin Karlsson.

En av ambitionerna för boken var att undvika ett kodartat språk som kunde exkludera de ovana kyrkobesökarna. Språket är därför förenklat i de nya psalmerna. Exempel på vardagligt språk finns i psalm 807 med texten ”När arbetarna som fick jobb i sista stund får samma lön som de som slitit hela dan – vem är den arbetsgivaren?” och i psalm 883; ”Jag hitta’ inte målet utan dej, utan dej. Jag fann mej ingen råd utan dej”.

Även bildspråket har förnyats, framförallt gällande gudsbilder. När Gud beskrivs som en far är det närhet och trygghet som betonas och inte stränghet eller högtidlighet. Gud tilltalas för första gången ”mamma” i en psalm, i psalm 850 ”Mamma! Var är du?”.
– Närheten i gudstilltalet och enkelheten i språket liksom nutida teman bör bidra till att psalmerna kan kännas tillgängliga även för dem som inte är förtrogna med traditionella psalmer, säger Karin Karlsson.

Kontaktinformation
Uppsatsens titel: Psalmer i 2000-talet. Nya psalmer i Svenska kyrkan.
Uppsatsförfattare: Karin V Karlsson, telefon: 0322–130 74, e-post: karinvkarlsson@hotmail.com.
Licenciatuppsatsen är försvarad och kan beställas från institutionen för litteratur, idéhistoria och religion vid Göteborgs universitet. Mejla Mats Malm, mats.malm@lit.gu.se.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera