Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

6 december 2011

Kosterhavets bottenliv kartlagt

Kosterhavets nationalpark ska ge plats åt både skyddsvärda arter och naturnjutande människor. Nu har forskare vid Göteborgs universitet kartlagt bottenlevande arter i den marina nationalparken för att avgöra vilka havsområden som behöver särskilt skydd.

– Det går ju inte att manuellt besiktiga varje kvadratmeter i nationalparken. Därför har jag gjort som en erfaren svampplockare gör när hon letar efter kantareller. Jag har tittat på hur bottnarna ska se ut för att olika bottenlevande djur ska trivas, för att kunna förutsäga var olika arter kan finnas, säger Genoveva Gonzalez Mirelis på institutionen för marin ekologi vid Göteborgs universitet.

Länk till undervattensfilm från Kosterhavets nationalpark:
http://www.youtube.com/watch?v=FYfiyv9Cba8&list=UUt7Waf0JzlPYCgoGKJ9dXsQ&feature=plcp

2 miljoner kartrutor
För att med hjälp av datormodeller baserade på kunskap om djup- och bottenförhållanden kunna förutsäga var olika typer av bottenlevande djur finns i Kosterhavet började Genoveva Gonzalez Mirelis med att dela in hela havsbotten i nationalparken i 15 x 15 meter stora rutor.  Hon fick därmed ett underlag bestående av mer än två miljoner kartrutor, som delades in i olika typer av bottnar.

Med ett geografiskt informationssystem, GIS, gjorde hon sedan en karta över förekomsten av nio olika typer av bottensamhällen i Kosterhavet bottensamhällen, däribland samhällen som dominerades av djupvattenkoraller och havskräftor. Metoden som Genoveva Gonzalez Mirelis utvecklat kommer också att kunna användas för andra havsområden.

Länk till den interaktiva kartan:
http://www.geofemengineering.it/geno/openlayer/map/Home.html

Underlag för havsplanering
För att miljöer och arter skall bevaras för framtida generationer gäller speciella regler inom Kosterhavets nationalpark, till exempel för ankring och trålning. En bra förvaltning kräver en havsplan som tydliggör vilka intressen som har företräde i olika områden, därför behövs olika regler för olika zoner i parken. Ny lagstiftning för havsplanering förväntas träda i kraft under 2012.

– Min förhoppning är att mina resultat kan utgöra ett bidrag i den framtida förvaltningen av Kosterhavets nationalpark, så att vi även i fortsättningen kan njuta av Kosterräkor med ett rent samvete för en lång tid framöver.

Avhandlingen Spatial distribution and conservation planning of seabed biological diversity försvaras vid en disputation på Göteborgs universitet den 9 december. Handledare: Mats Lindegarth.
Länk till avhandlingen: hdl.handle.net/2077/27954

Kontaktinformation
KONTAKT:
Genoveva Gonzalez Mirelis, institutionen för marin ekologi, Göteborgs universitet
0526- 686 81
0730- 59 53 47
genoveva.gonzalez@marecol.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera