Artikel från Linnéuniversitetet
5 december 2011

Distinkt kryddighet med stadga och spets – om Robert Parkers retorik

Skribenten Robert Parker och hans roll i vinvärlden utgör utgångspunkten för en ny avhandling från Linnéuniversitetet av språkvetaren Charlotte Hommerberg. Frågor som Hommerberg söker besvara är bland annat hur Parker lyckas övertyga i sin roll som vinskribent och vilken världsbild som ges i hans texter.

Robert Parker har kallats världens mest inflytelserika vinskribent. Hans vintidskrift The Wine Advocate har mer än 50 000 prenumeranter i ett fyrtiotal länder. Hans recensioner har blivit så inflytelserika att de prestigefyllda franska Bordeaux-vinerna anpassas efter Parkers smak för att sälja bra på dagens alltmer globaliserade vinmarknad. Parkers ord har fått en betydande påverkan på den värld där hans texter förekommer.  

Parkers retorik studeras mot bakgrund av de senaste decenniernas exploderande intresse för vin som produkt och markör för en framgångsrik livsstil. För att känna sig säkra på att de väljer rätt förlitar sig många av dagens konsumenter på konsumtionsexperters omdömen. Jämfört med andra produkter är valet av vin särskilt komplicerat, eftersom man måste använda sig av fyra av de mänskliga sinnena för att kunna uppskatta det till fullo. För de flesta människor är det svårt att skilja olika sinnesintryck när syn, lukt, smak och känsel aktiveras samtidigt. Dessutom är den komplexa sensoriska upplevelsen intimt förknippad med tidigare erfarenheter och kulturella referensramar. Det blir därför särskilt angeläget med en pålitlig bedömare i detta sammanhang. Parker har uppfattats som en trovärdig kritiker eftersom han positionerar sig som en oberoende konsumentrådgivare som inte låter sig påverkas av vedertagna kategoriseringar baserade på nedärvda traditioner. Samtidigt är det kanske just mystiken och förfiningen i de anrika traditionerna som dagens alltmer globaliserade konsumentgrupp söker när de väljer att investera i prestigefyllda viner.

Kärnan i avhandlingen utgörs av språkvetenskaplig analys av ett antal utvalda vinrecensioner som utsätts för mycket närgången granskning där olika verktyg för textanalys tillåts komplettera varandra. De analysmetoder som används för att detaljstudera texterna gör det möjligt att få syn på underliggande värden och förgivettaganden som ligger dolda i texten. Undersökningen lyfter fram en rad språkliga drag i Parkers vinrecensioner som kan kopplas till texternas potential att övertyga. Sammantaget visar analysen att Parker lyckas utnyttja de retoriska resurser som det engelska språket erbjuder utan att avvika från de konventioner som är typiska för den aktuella genren.

Parkers texter ses som ett exempel på exceptionellt framgångsrik samtida retorik, och på så sätt bidrar studien till mer generell kunskap om hur retorisk övertalning kan gå till. Genom valet av tema i avhandlingen betonas också den allt större betydelse för våra livsbetingelser som konsumtionen kommit att få. Även om studiens empiriska resultat är begränsade till språkvetenskapliga iakttagelser syftar avhandlingen till att väcka eftertanke om hur globala konsumtionsmönster påverkar kulturers existens.

Avhandlingen ”Persuasivenvess in the discourse of wine. The rhetoric of Robert Parker” försvaras den 9 december 2011, sal Homeros, Växjö. Opponent är Geoff Thompson, University of Liverpool.

Kontaktinformation
För mer information kontakta Charlotte Hommerberg, telefon: 0470-70 89 31 eller mobil: 0702-15 19 81, e-post: charlotte.hommerberg@lnu.se.

Beställ avhandlingen från Linnaeus University Press: lupress@lnu.se.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera