Tema

Susanne avslöjare stalkare

När samma person för sjunde gången ringer och skäller – hur vet myndighetshandläggaren om personen i luren utgör en allvarlig risk? Det kan Susanne Strand, docent i kriminologi, hjälpa till att bedöma. Med det nya verktyg hon har utvecklat kan man upptäcka och riskbedöma så kallade stalkare innan förföljelsen går för långt.

Syftet med Susanne Strands nya bedömningsinstrument är att förhindra fortsatt förföljelse som i värsta fall kan leda till våld. För att identifiera och riskbedöma stalkare, personer som förföljer och trakasserar någon annan, har hon forskat fram instrumentet Stalking Assessment Screen (SAS) tillsammans med två kollegor i Melbourne, Australien.

Återkommande trakasserier är något som många politiker, handläggare och myndighetspersoner  råkar ut för.

– Låt säga att en anställd på ett stort företag misskött sig och blivit av med jobbet. Personen är missnöjd och börjar därför trakassera och förfölja någon på företaget. För att förhindra att en sådan situation leder till våld, bör man så tidigt som möjligt ”screena” för att bedöma hur stor risk den här personen utgör och vidta lämpliga skyddsåtgärder, säger Susanne Strand

 Vilka åtgärder som passar bäst beror på förutsättningarna i varje enskild verksamhet. Om risken för fortsatt stalkning bedöms som låg, kan det ibland räcka med att byta kontaktperson eller låta chefen ta över ärendet. Susanne Strands erfarenhet och kompetens kan vara till nytta när det gäller att föreslå lämpliga åtgärder mot en presumtiv stalkare eller våldsverkare. Om risken för våld är hög, kan fel åtgärder bli förödande.

– Det kan rädda liv att göra rätt saker i rätt skede. Personalen på myndigheter och företag måste känna sig trygg. Rädsla leder till ett stängt samhälle där förtroendet för myndigheter minskar. Det är ingen utveckling jag vill se, säger Susanne Strand.

 Bakgrunden till bedömningsverktyget är den lag om olaga förföljelse som trädde i kraft 1 oktober 2011. Så snart det nya bedömningsinstrumentets frågor har validerats, kommer Susanne Strand att kunna använda det i sitt arbete på företag och myndigheter.

Frågor kan ställas till:
Susanne Strand, tel. 060-14 84 67, mobil 070-633 84 67

Susanne avslöjare stalkare

 lästid ~ 2 min