Tema

Datortest fick akutpatienter att dricka mindre

Genom att kommunicera med en dator på akutmottagningen kunde hälften av en grupp riskdrickare minska sin alkoholkonsumtion till måttlig nivå. Studien ingår i en ny avhandling vid Linköpings universitet.

Hög alkoholkonsumtion ligger bakom många besök på sjukhusens akutmottagningar. Patienter med skador, till exempel benbrott, dricker i genomsnitt mer än de som kommer till akuten med hälsorelaterade problem som bröstsmärtor.

-Besöket på akuten kan vara en varningsklocka förutsatt att patienten sätter skadan i samband med sitt drickande, säger Anna Trinks, doktorand vid Avdelningen för samhällsmedicin.
Problemet är att personalen ofta tvekar att fråga patienterna om deras alkoholvanor, och själva har dålig kunskap om alkoholens betydelse för hälsan.

Det är här informationstekniken kommer in i bilden. I en interventionsstudie lät Anna Trinks patienter svara på frågor via en dator som sedan levererat utskrifter med en bedömning av deras alkoholvanor: drack de på lagom nivå eller över gränsen för riskdrickande.
Omkring 3 000 personer deltog frivilligt. Hälften av dem accepterade att också vara med i en uppföljning via brev.

Bland patienterna med riskfylld konsumtion hade 48 procent minskat sitt drickande så mycket att de efter sex månader inte längre klassades som riskdrickare. Motivation för en förändring vid tiden för testet visade sig vara en viktig faktor för att trappa ned. Blotta upplevelsen av att ha besökt akutmottagningen, att läsa utskriften från datorn och att tala med läkare eller sjuksköterska om sitt resultat hade också betydelse.

Avhandling: Alcohol prevention in emergency care – Drinking patterns among patients and impact of a computerized intervention in a Swedish Emergency department. [Ref 1] Den läggs fram måndag 12 december 2011 kl. 9.00 i Aulan, Hälsans hus, Campus US, Linköping. Opponent är professor Jean-Bernhard Daeppen, Lausanne, Schweiz.

Kontakt:
Anna Trinks anna.trinks@liu.se 0708-994644

Datortest fick akutpatienter att dricka mindre

 lästid ~ 1 min