Tema

Hopp för tinnitusdrabbade

Acceptans och en form av tankemedvetande kan underlätta för dem som lider av tinnitus, visar en ny avhandling i psykologi.

Tinnitus är ett vanligt och enligt flera studier växande hälsoproblem, med försämrad sömn och allmänt nedsatt välbefinnande för dem som drabbas. Någon bot finns inte, utan det enda alternativet är att försöka lära sig leva med tinnitus. Kognitiv beteendeterapi, KBT, är en metod som har visat sig kunna halvera symtomen hos upp till 45 procent av dem som behandlas.

Vendela Zetterqvist har i sin avhandling i psykologi vid Linköpings universitet undersökt en annan behandlingsmetod, ACT, Acceptance and Commitment Treatment. Denna metod har inte tidigare testats på tinnituspatienter.

– Den är baserad på KBT, säger hon, men den tar ett större grepp.
Metoden innebär, förutom att träna acceptans, bland annat att man arbetar med att bli medveten om sina tankar som just tankar.

– En tanke behöver inte vara sann och jag måste inte agera på den, säger Vendela Zetterqvist. Tankar blir problem först när vi agerar som om de vore sanna.
I en randomiserad och kontrollerad långtidsstudie kan hon visa att ACT har en lika god effekt som den man normalt finner för KBT. 54 procent upplevde en kraftig försvagning av symtomen.

– ACT har en god effekt på tinnituspatienter, säger Vendela Zetterqvist. Det finns också en rätt god kompetens för ACT bland terapeuter i Sverige, så det är befogat att ge lite mer hopp till dem som lider av tinnitus.

Vendela Zetterqvist disputerade den 18 november. Hon nås på 0733-211076. Avhandlingen heter Tinnitus – an acceptance-based approach.

Hopp för tinnitusdrabbade

 lästid ~ 1 min