Artikel från Brottsförebyggande rådet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

18 november 2011

Förutsättningar finns för platsbaserat polisarbete

Vissa platser är mer utsatta för brott än andra, så kallade hot spots. Det finns goda förutsättningar för Polisen att koncentrera det brottsförebyggande arbetet mot dessa platser. Det visar en undersökning från Brottsförebyggande rådet (Brå).

– Sammantaget visar vår studie att det finns hot spots i de städer vi tittat på, säger Fredrik Marklund, utredare på Brå. I likhet med utländska studier visar vår studie att brottsligheten i stor utsträckning är koncentrerad till vissa platser i städerna. Det innebär att det även i Sverige finns förutsättningar för polisen att arbeta platsbaserat.

I studien har Brå tittat på möjligheten att minska brottsligheten genom att fokusera brottsförebyggande insatser till platser där det begås många brott, så kallade hot spots. Den rör fem brottstyper i sex städer; Eskilstuna, Göteborg, Helsingborg, Luleå, Stockholm och Umeå. Resultaten visar att det finns förutsättningar för ett platsbaserat polisarbete. Misshandel och bilstölder är brottstyper där den typen av brottsförebyggande arbete skulle vara särskilt meningsfullt i både mindre och större städer. När det gäller något mindre vanliga brott som personrån verkar det krävas en större stad för att det ska finnas förutsättningar för ett renodlat platsbaserat arbete.

Utvärdera effekterna av hot spots-projekt
I studien tas också upp frågan om vilka hot spots som skulle kunna passa för ett polisprojekt som utvärderas av Brå. Men där blir urvalet något mindre.

– För att kunna avgöra om den minskade brottsligheten inom ett visst område beror på slumpen eller de insatser som gjorts, krävs bland annat att brottsligheten är tillräckligt omfattande, säger Fredrik Marklund. Men även om inte alla hot spots vi identifierat har förutsättningar för en effektutvärdering, så kan det ändå vara meningsfullt för polisen att beakta att det finns särskilt brottsintensiva platser när de planerar brottsförebyggande insatser.

Brå har inlett diskussioner med ett par polismyndigheter som ingår i studien om utvärdering av arbete med hot spots.  

Ytterligare information: Utredare Fredrik Marklund 08-401 87 43 eller enhetschef Stina Holmberg 0704-19 35 12.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera