Artikel från Mälardalens universitet
16 november 2011

“Svekfulla” företagssamarbeten

Företag samarbetar allt mer med varandra men det är ingen enkel uppgift att navigera mellan att vara tydlig i relationer till samarbetspartners och att vara flexibel inför oväntade möjligheter som samarbetena erbjuder. Love Börjeson, doktorand på Mälardalens högskola, har i sitt avhandlingsarbete kommit fram till att medarbetare som jobbar med företagssamarbeten ofta blir anklagade för svek från samarbetspartners som tycker att man lovat för mycket.

Samarbeten mellan företag blir allt vanligare och bedrivs på olika sätt och mellan olika typer av företag, allt från industriföretag som samarbetar kring en gemensam produktplattform till serviceföretag som använder konsulter för att effektivisera sin personalplanering. Love Börjeson, doktorand på Mälardalens högskola, har i sitt avhandlingsarbete sett att företagssamarbeten rymmer en inneboende konflikt:

– Om du ska samarbeta med andra företag måste du å ena sidan vara öppen för nya möjligheter när samarbetet utvecklas och å andra sidan vara tydlig med dina intentioner. Det är svårt eftersom det innebär att du ska försöka vara tydlig kring något du inte har kunskap om.

Det går inte att välja mellan att vara tydlig eller att vara öppen för möjligheter.

– Om du å ena sidan redan från början är tydlig med vad du ska göra och med vem, då försvinner en av företagssamarbetets poänger som är att just utforska nya möjligheter. Är du å andra sidan helt öppen för alla möjligheter kommer du aldrig till skott och då försvinner en annan av företagssamarbetets poänger som är att utveckla just nya produkter och tjänster. På något sätt måste du därför försöka vara både tydlig och öppen för möjligheter – samtidigt, säger Love Börjeson.

Att vara både tydlig och öppen för möjligheter hanterar medarbetare med förtroende – där förtroendet är ett löfte om att vara både tydlig och öppen för möjligheter. Med det är när ett företagssamarbete utvecklas som det ofta blir svårt att hålla detta dubbla löfte om samarbetet tar en oväntad vändning eller helt enkelt avslutas av den ena parten. När en samarbetspartner tycker sig ha blivit lovad något som inte blir av är man ofta snabb att rikta anklagelser om svek. Svekanklagelser är drabbande för den som anklagas eftersom de är mycket personliga, samtidigt som den process som leder fram till det påstådda sveket ligger utanför den enskildes medarbetarens kontroll.

– Det här ett olösligt dilemma för dem som arbetar med företagssamarbeten. I längden går det inte att undvika den här typen av anklagelser även med de bästa intentioner. När man drabbas bör man försöka komma ihåg att svekanklagelserna har sin grund i företagssamarbetets inneboende konflikt mellan tydlighet och möjlighet, och inte i brister i ens personlighet, säger Love Börjeson.

Kontaktinformation
———————————————————————

Love Börjeson presenterar sina forskningsresultat i doktorsavhandlingen ”Förtroendets organiseringsmetod – samarbete, svek och dilemman”. Avhandlingen försvaras den 18 november på Mälardalens högskola.

Kontaktuppgifter:

Love Börjeson
Doktorand, Mälardalens högskola
076-1905888
love.borjeson@gmail.com

Jenny Laine
Informatör, Mälardalens högskola
021-101586
jenny.laine@mdh.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera