Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

14 november 2011

Ny avhandling undersöker vem som ska få bankstöd i EU

På grund av bankers stora betydelse för det finansiella systemet har EU:s tillämpning av statsstödsreglerna blivit mer flexibelt. Men ska alla banker i svårigheter få stöd? Det har Catrin Karlsson på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet undersökt i sin avhandling i handelsrätt. Och resultaten innebär en god och en dålig nyhet för bankerna.

I sin avhandling, Statliga stöd till banksektorn, argumenterar Catrin Karlsson för en striktare tillämpning av statliga stöd till banksektorn. Eftersom resultaten kan få betydelse i EU:s nära förestående reformarbete av reglerna för bankstöd innebär avhandlingen både goda och dåliga nyheter för banksektorn.

– Banker som är fundamentalt sunda och effektiva skulle uppleva positiva effekter av en tillämpning enligt strikta villkor eftersom det kan leda till en begränsning av stöd till ineffektiva banker vars problem består av deras affärsmodell eller affärsmetoder, säger Catrin Karlsson.

I strid med egna riktlinjer godkänner Europeiska kommissionen i dagsläget alla stöd till banker i svårigheter, oavsett marknadsförhållanden. I avhandlingen presenteras ett antal villkor som måste vara uppfyllda för att stöd till banker ska kunna godkännas enligt unionens statsstödsregler. Villkoren grundas på kommissionens egna riktlinjer.

– Lika fall ska behandlas lika och olika fall behandlas olika. Och om striktare villkor tillämpas kan vi begränsa snedvridningar i konkurrensen mellan banker inom EU, säger Catrin Karlsson.

Vem som ska beviljas bankstöd ska enligt resultaten grundas på marknadens och bankens tillstånd samt på åtgärdernas utformning och nödvändighet. – Under normala marknadsförhållanden bör banker generellt sett ha begränsade möjligheter att få stöd, säger Catrin Karlsson och tillägger:

– Under en systemkris bör en liten bank med liten exponering mot riskfyllda tillgångar ha svårare att erhålla stöd. Ett undantag kan vara när banken har stor betydelse för utlåning till realekonomin regionalt sett. På motsvarande sätt bör stöd till stora banker som lider av ineffektiva arbetsmodeller med alltför högt risktagande ha begränsade möjligheter att erhålla stöd.

Till stöd för sin studie har Catrin Karlsson granskat rättsliga källor och plöjt igenom högar av bankbeslut från Europeiska kommissionen. Resultaten utgör en systematisk modell för att göra bättre och mer riktade statliga stöd till banker.

Kontaktinformation
Catrin Karlsson, Juris doktor på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet
Mobil: 0708357678
Email: catrin.karlsson@busilaw.lu.se
Pressbild: http://www.ehl.lu.se/kontakt?uid=bulw-cka

Henrik Killander, pressansvarig, Ekonomihögskolan vid Lunds universitet
Telefon: 046-222 80 73
Email: henrik.killander@ehl.lu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera