Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

9 november 2011

Vad döljer sig bakom statistiken? Om mått på brott

Är det stöld att provsmaka lösviktsgodis utan att betala? Är det bedrägeri att medvetet inte lämna tillbaka rätt växel? Olika personer kan se olika handlingar som brottsliga. En ny avhandling tittar på vad det innebär att olika personer har skilda uppfattningar om vad som är brottsligt och vad det får för konsekvenser för mätningar av brottslighet.

Det vanligaste sättet att mäta brottslighet är att använda register över anmälda brott och misstänkta personer. På grund av det stora mörkertalet, inte alla brott anmäls till exempel, kompletteras den officiella statistiken i viss utsträckning med andra metoder.

Lina Andersson är doktorand i kriminologi och har studerat frågeundersökningar som en kompletterande metod att mäta brottslighet. I hennes avhandling Mått på brott framgår att ungdomar tolkar brottsrelaterade erfarenheter och enkätfrågor om brott på olika sätt. Det innebär att vilka typer av händelser som kommer med i frågeundersökningarnas svar skiljer sig mellan ungdomar. Vad som exempelvis räknas med i en fråga om snatteri är inte samma för alla ungdomar. Avhandlingens resultat tydliggör hur viktigt det är med ett medvetet och kritiskt förhållningssätt i tolkning och tillämpning av den statistik som dessa mätningar producerar.

– En central diskussion i min avhandling rör vad brottslighet är. När blir en händelse ett brott? Vad som är brottsligt definieras i lagen. Men vad som är brottsligt kan även vara vad som uppfattas eller tolkas som brottsligt. Jag kopplar sedan samman detta med mätning av brottslighet. Om man ser det som att brottsligheten består av tolkningar och upplevelser, är det också tolkningar och upplevelser som ska mätas när man försöker att få in data om brott, säger Lina Andersson. 

Lina Andersson menar att det är svårt att veta vad som kommer med i ungdomars svar och har därför intervjuat ungdomar efter att de har besvarat en enkät om delaktighet och utsatthet för brott. Syftet har varit att få en förståelse för hur ungdomar tolkar enkätfrågorna och vilka typer av händelser som kommer med i enkätsvaren.

– Det här är viktigt för att få en fördjupad förståelse för vad som kan dölja sig bakom statistik om brottslighet och hur den kan användas, säger Lina Andersson.

För mer information kontakta:
Lina Andersson 070-744 56 23 lina.andersson@criminology.su.se
lina.andersson@criminology.su.se går att ladda ner här

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera