Artikel från Umeå universitet
9 november 2011

Depression och kronisk stress accelererar åldrandet

Personer med återkommande depressioner eller personer som varit utsatta för kronisk stress uppvisar kortare telomerer i vita blodkroppar. Det visar en forskargrupp vid Umeå universitet i ett kommande nummer av tidskriften Biological Psychiatry.

Telomeren är kromosomens ändparti. Med ökande ålder sker en förkortning av telomerlängden och studier har visat att bl. a. oxidativ stress och inflammation påskyndar förkortningen. Utifrån detta har det föreslagits att telomerlängd är ett mått på biologiskt åldrande och samband har påvisats mellan telomerlängd och åldersrelaterade sjukdomar, ohälsosam livsstil och livslängd. Forskargruppen visar att kortare telomerlängd är förknippat med både återkommande depressioner och med kortisolvärden som indikerar att de varit utsatta för kronisk stress.

Studien omfattar 91 patienter med återkommande depressioner och 451 friska kontrollpersoner. Telomerlängden, mätt i vita blodkroppar, är kortare i patientgruppen jämfört med kontrollgruppen, vilket indikerar högre biologisk ålder hos patienterna. Forskarna undersökte även deltagarnas stressreglering med hjälp av ett s. k. dexametasontest.

– Testet visar att kortisolvärden som markerar långvarig stress är förknippat med kortare telomerer både hos deprimerade och friska personer, säger Mikael Wikgren, doktorand inom forskargruppen.

Att de deprimerade som grupp har kortare telomerlängd jämfört med friska kan till stor del förklaras av att fler deprimerade än friska har störd kortisolreglering, något som understryker att kortisolreglering och stress spelar en viktig roll vid depressiv sjukdom.

Artikeln ingår i doktorand Mikael Wikgrens avhandlingsarbete. I forskargruppen, som leds av professor Rolf Adolfsson, ingår även med. dr. Karl-Fredrik Norrback (handledare), doktorand Martin Maripuu samt projektsamordnare Annelie Nordin.

Studien har genomförts i samarbete med forskare vid Institutionen för medicinsk biovetenskap, Umeå universitet, samt forskare vid Stockholms universitet, Linköpings universitet och Antwerpens universitet.
För mer information, kontakta:
Mikael Wikgren, Institutionen för klinisk vetenskap, enheten för psykiatri, på 
telefon: 070-303 89 42
e-post: mikael.wikgren@psychiat.umu.se
Referens:
Wikgren M, Maripuu M, Karlsson T, Nordfjäll K, Bergdahl J, Hultdin J, Del-Favero J, Roos G, Nilsson LG, Adolfsson R, Norrback KF. Short telomeres in depression and the general population are associated with a hypocortisolemic state. Biol Psychiatry. doi:10.1016/j.biopsych.2011.09.015
Artikeln i Biological Psychiatry

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera