Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

26 oktober 2011

Språkforskare löste mystiskt 1700-talschiffer

Två språkforskare vid Uppsala universitet har tillsammans med en amerikansk kollega dechiffrerat ett handskrivet manuskript från 1740-talet med hjälp av statistiska metoder som används inom automatisk översättning, bland annat av Google Translate. Manuskriptet visade sig härröra från ockulisterna, ett hemligt sällskap vars syfte var bland annat att kartlägga frimurarnas hemliga ritualer.

Manuskriptet som kallas “The Copiale Cipher” är 105 sidor och innehåller ca 75 000 tecken. Bortsett från vad som är före dette ägarens märke (“Philipp 1866”) och en anteckning på slutet av den sista sidan (“Copiales3”) är manuskriptet helt kodat. Chiffret består av 90 olika tecken som omfattar allt från latinska och grekiska bokstäver till diakritiska tecken och mystiska symboler, så kallade logogram. 

Tekniken som forskarna använt för att lösa chiffret går ut på att de vanligaste teckenkombinationerna i ord i det chiffrerade dokumentet jämförs med de vanligast förekommande teckenkombinationerna i det underliggande språket. Dataprogrammet som användes vid dechiffreringen har skapats av Kevin Knight vid Information Sciences Institute, University of Southern California.

– Vi visste ju inte ens vilket språk som låg bakom chiffret. Efter många experiment som inte gav någon preferens för något särskilt språk gissade vi på tyska eftersom ägarmärket Philipp i boken hade tysk stavning och att boken, såvitt vi vet, härstammar från Tyskland, säger Beáta Megyesi, språkteknolog vid Uppsala universitet.
En ytterligare svårighet för forskarna var att chiffret är homofonisk, vilket innebär att varje tecken kan kodas med flera olika tecken i chiffret.

– Först trodde vi att det var de latinska bokstäverna som innehöll själva meddelandet och inte de abstrakta symbolerna men det visade sig vara fel. De latinska bokstäverna står för mellanslag i dokumentet, antagligen för att vilseleda kodknäckare, berättar Beáta Megyesi.

En annan upptäckt var kolonets betydelse som markerar dubblering av föregående tecken. Logogrammen kunde forskarna tyda sist, när de väl transkriberat hela dokumentet. De står för olika roller och begrepp inom det hemliga sällskapet bakom manuskriptet. För själva dechiffreringen krävdes enbart 16 sidor.

Manuskriptet visade sig härröra från ockulisterna, ett hemligt sällskap vars syfte var bland annat att kartlägga frimurarnas hemliga ritualer. Manuskriptets innehåll studeras nu av idéhistoriker och religionsvetare då det avslöjar information om hemliga sällskap som var vanliga under 1700-talet och deras inflytande bland annat på den franska och amerikanska revolutionen.

Boken är inbunden i vacker grön och gul brokad och skriven på papper av hög kvalité med två olika vattenmärken. Dessa har daterats till 1760-1780-talet av Per Cullhed på universitetsbiblioteket Carolina Rediviva i Uppsala. Men enligt Andreas Önnerfors, idéhistoriker vid Lunds universitet, är texten ungefär 25 år äldre än boken.

– Projektet är ett gott exempel på internationellt ämnesöverskridande samarbete som involverat datavetare, språkteknologer, lingvister, kodikologer och idéhistoriker. Vårt syfte har varit att använda den senaste tekniken för att avslöja innehållet i och återge det historiska manuskriptet för experter i olika vetenskapsgrenar och den breda allmänheten, säger Beáta Megyesi.

Forskarlaget har digitaliserat, transkriberat och avkodat hela manuskriptet. Innehållet är också översatt från tyska till engelska.
Mer information om manuskriptet och projektet samt bilder av texten för nedladdning finns här

För mer information, kontakta:
Beáta Megyesi, språkteknolog, tel: 0702-282028, e-post: beata.megyesi@lingfil.uu.se
Christiane Schaefer, universitetslektor i jämförande indoeuropeisk språkforskning, tel: 018-471 7018, e-post: christiane.schaefer@lingfil.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera