Artikel från Blekinge Tekniska Högskola

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

26 oktober 2011

Bra beslut lönar sig

Den 27 oktober försvarar Mahvish Khurum sin doktorsavhandling i ämnet programvaruteknik vid Blekinge Tekniska Högskola, BTH. Avhandlingen heter ”Decision Support for Product Management of Software Intensive Products”. I avhandlingen presenteras flera metoder för att hantera de utmaningar som produktledare möter då de ska ta beslut under programutvecklingsprocessen.

Mahvish Khurum har mer konkret skapat en komplett karta över värdeaspekter som beslutsstödsmodeller kan baseras på.

När en ny produkt ska lanseras på marknaden så krävs en mängd olika beslut. Bland annat om vilka funktioner produkten ska ha och vilka kvalitetskrav den ska leva upp till. Beslutsfattandet försvåras dock av att det finns olika förståelse för bland annat hur prioritering, konsekvenser när produkten förverkligas, och strategin för den kortsiktiga och långsiktiga utvecklingen av programvaruintensiva produkter tolkas.

När man ska ta den här typen av beslut är det en mängd aspekter som ska tas hänsyn till och en mängd möjliga alternativ som måste gallras och prioriteras. Det finns krav på att utveckla de funktioner som är strategiskt mest betydelsefulla, som är konkurrenskraftiga samt tids- och kostnadseffektiva. Det krävs dessutom att alla intressenter kommer överens om dessa faktorer.

Mahvish Khurums avhandling handlar om hur effektivt beslutsstöd kan tas fram och användas av produktledare. Hon har gjort sin avhandling i samarbete med Ericsson AB. Forskningen innehåller idéer och lösningar för hur man kan förbättra beslutsstöd genom att tänka helt nytt, och fokusera på värde i första hand, och kostnad i andra hand.

– Om produktledaren får rätt beslutsstöd kan företagen spara både tid och pengar, men framför allt öka produktens värde, menar Mahvish Khurum.

Avhandlingen försvaras den 27 oktober kl 13:15 i sal J1650 på Campus Gräsvik, BTH.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta Mahvish Khurum på telefon 0455-38 58 12 (engelskspråkig) eller via e-post: mahvish.khurum@bth.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera