Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

24 oktober 2011

Tester av båtbottenfärgers giftighet undermåliga

En ny avhandling från Stockholms universitet visar att dagens riskbedömning av gifter i båtbottenfärger är undermålig. Forskaren Erik Ytreberg vid Institutionen för tillämpad miljövetenskap (ITM) vid Stockholms universitet har även utarbetat en ny metod för att mäta giftigheten.

Genom att läcka gifter hindrar båtbottenfärger att olika organismer växer på båtskrov. Som båtägare vill man inte ha en massa påväxt på sin båt eftersom båten då går långsammare och drar mer bränsle. Men det är samtidigt motsägelsefullt att ha en färg där man medvetet släpper ut gifter i det vatten och kustområde som man njuter av att vara i. Forskaren Erik Ytreberg anser att den riskbedömning som nu avgör vilka färger som får användas är undermålig.

– Jag har utvecklat en ny metod för att bedöma båtbottenfärgers giftighet. Det är en biologisk ekotoxikologisk testmetod och jag hävdar att det är det enda sättet att direkt kunna mäta en produkts potentiella giftighet för organismer. Att inte detta använts regelbundet vid riskbedömning av produkter såsom båtbottenfärger är anmärkningsvärt och gör att konsumenten har svårt att avgöra vilken produkt som är bäst att använda ur miljösynpunkt, säger Erik Ytreberg.

– Genom att som jag har gjort kombinera kemiska analyser med att testa läckagevatten från hela båtbottenfärgen mot levande organismer kan man få ett bättre underlag för att göra en bedömning av färgernas giftighet. Detta skulle underlätta för konsumenten att göra ett bättre medvetet val vid köp av båtbottenfärg och också ge beslutsfattare ett bättre underlag att fatta beslut ifrån, säger Erik Ytreberg.

Att det sätt som idag används för att mäta giftighet i båtbottenfärger kan slå fel har tydligt visats i tidigare studier vid ITM då de nya så kallade fysikaliskt verkande färgerna också visade sig läcka substanser som var giftiga. Erik Ytreberg kunde i sina försök visa att en del av giftverkan kom från zink som frigjordes från färgerna och som visade sig vara giftigt mot organismer som är vanliga längs med svenska kusten.

– Idag bedöms båtbottenfärgerna utifrån den giftsubstans som tillverkaren har tillsatt för att förhindra påväxt och inte efter vad hela produkten släpper ut. Oftast används modeller vid bedömningen. Ingen hänsyn tas till att en färg även består av en mängd andra ämnen som tillsammans kan förändra giftigheten.  De färger där det inte tillsätts ett gift med avsikten att verka påväxthämmande behöver inte samma omfattande riskbedömning, säger Erik Ytreberg.

För mer information kontakta gärna:
Erik Ytreberg: 0722-311756 alt erik.ytreberg@itm.su.se
 

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera