Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

24 oktober 2011

Nödvändigt att utveckla ledarrollen i skolan

Skolledare är nyckelpersoner för en framgångsrik skola, men många upplever att dagens ledarroll leder till stress. All stress är dock inte negativ utan kan också stärka skolledarskapet. Erik Lindberg vid Umeå universitet menar att kommunala politiker och skolchefer kan utforma rollen så att skolledare utvecklas utan att överbelastas.

På 1990-talet ersattes den regelstyrda skolan av den målstyrda. Ansvaret för verksamheten flyttades från stat till kommuner, och vid varje skola tillsattes en rektor med mer ansvar och fler funktioner. I en ny avhandling vid Umeå universitet har Erik Lindberg följt hur målstyrningen infördes i den svenska gymnasieskolan, och vilka effekter förändringen har fått på rektorernas ledarroll.
– Det är känt sedan länge att skolledare betyder mycket för att en skola ska bli framgångsrik, och för att kunna prestera bra krävs att rollen kan utformas på rätt sätt, anser Erik Lindberg.

I avhandlingen, som bland annat baseras på en enkät till landets samtliga gymnasiechefer, beskrivs för första gången att en skolledares engagemang och målmedvetenhet både kan vara positivt och negativt för den enskilde individens prestation. En starkt engagerad rektor förtydligar ofta sitt uppdrag själv, något som bidrar till ett bättre ledarskap. Samtidigt ökar risken för att bli överbelastad i sin roll, vilket kan få negativa konsekvenser för personens hälsa.
– Många skolledare är mycket engagerade och jobbar väldigt hårt, och det kan vara en idé att diskutera hur det nya systemet påverkar skolledarnas prestationer, menar Erik Lindberg.

Hans resultat visar att det fanns ett tydligare uppdrag i den gamla rektorsrollen, men också små möjligheter att finna nya lösningar. Dagens skolledare har ett större handlingsutrymme, men upplever ofta rollen som oklar. Tidigare studier har visat att ju mer konflikter och otydligheter det finns i en ledarroll, desto mindre effektiv blir rollinnehavaren. Erik Lindberg visar nu att sambandet inte behöver vara linjärt, utan att det finns både höga och låga stressnivåer som är optimala för att skolledare ska kunna prestera på topp. Han menar att det är upp till ansvariga skolpolitiker och skolchefer att se till att det är möjligt att nå rätt nivå.
– Det är viktigt att designa en roll där skolledare kan stimuleras utan att bli ineffektiva.

Erik Lindberg försvarade tidigare i höst sin avhandling med titeln Effekter av målstyrning – Studier av svenska gymnasieskolan och hur skolledare påverkas av rollstress och self-efficacy (Engelsk titel: Effects of Management by Objectives – Studies of Swedish Upper Secondary Schools and the Influence of Role Stress and Self-efficacy on School Leaders).

För mer information, kontakta:

Erik Lindberg
Handelshögskolan och Centrum för skolledarutveckling
Umeå universitet
Telefon: 090-786 5058
E-post: erik.lindberg@usbe.umu.se
Läs hela eller delar av avhandlingen

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera