Artikel från Luleå tekniska universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

21 oktober 2011

Forskare letar vatten i Sydostasien med ny metod

Nya, billigare och effektivare, metoder för att hitta rent dricksvatten i områden där många dör av vattenföroreningar har testas i sydostasiatiska Laos av forskare vid Luleå tekniska universitet.

Han har letat vatten utan borr i så olika hörn av världen som sydostasiatiska Laos och svenska Gotland samt i Luleå. 20% av världens befolkning saknar rent dricksvatten vilket lockat forskare vid Luleå tekniska universitet [Ref 1] att testa och utveckla  billigare och effektivare metoder för att hitta rent vatten

– I Laos har vi utvecklat en metodik för att särskilja grundvattenreservoarer med färskvatten från saltförorenat vatten och leror och därmed kunnat öka andelen framgångsrika borrningar, säger Nils Perttu, teknologie doktor vid Luleå tekniska universitet som nyligen lagt fram en doktorsavhandling i ämnet.

Han bedriver sin forskning bl a mot bakgrund av att en stor del av världens befolkning saknar rent dricksvatten och att miljontals människor, särskilt barn, gamla och sjuka dör varje år på grund av vattenburna sjukdomar. Dessa sprids främst genom grunda brunnar och ytvatten. På större djup filtreras och renas grundvatten naturligt när det silas genom jordlagren. Men att borra djupt för att hitta stora volymer rent vatten är dyrt och osäkert.

Traditionella geofysiska metoder har länge använts för att leta grundvatten men är bara indirekt känsliga för vatten. Det är därför lätt att misstolka ett lerlager med låg genomsläpplighet av vatten för ett poröst vattenbärande lager av sand. Därför har Nils Perttu i sina fältförsök i Laos, Gotland och i Luleå testat en helt ny teknik kallad Magnetiska Resonans Sondering (MRS). Likt en magnetkameraundersökning av en människa i sjukvård, där detaljrika tvärsnittsbilder bestäms av kroppens inre, skiktar MRS markens olika lager efter dess vatteninnehåll och genomsläpplighet till ett djup av 100-150 meter.

– I framtiden, med ett ökat behov av färskvatten, samt en ökning av klimatrelaterade vattenproblem, kommer MRS att ha en viktig roll i att hitta nya, men även hantera befintliga grundvattenreservoarer, säger Nils Perttu.

På kalkstensrika Gotland, där en fjärdedel av grundvattentäkterna är förorenade av bekämpningsmedel från jordbruket, har hans forskning främst inriktats på att med hjälp av MRS lokalisera vatten i sprickor och slukhål och hur dessa är sammankopplade. I Luleå har inledande mätningar gjorts på grundvattentäkten i Gäddvik för att optimera stadens vattenförsörjning.
 

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera