Artikel från Linköpings universitet
20 oktober 2011

Ny verktygslåda för att bedöma sårbarhet vid klimatförändringar

Nu erbjuds kommuner och organisationer handfast handledning i att bedöma och hantera sårbarhet inför klimatförändringar. Den kommer i form av en ”verktygslåda” från Centrum för klimatpolitisk forskning.

Ett helhetsgrepp behövs när kommunal verksamhet och planering ska anpassas till de förväntade klimatförändringarna. Därför bör företrädare för olika delar i den kommunala förvaltningen arbeta tillsammans.

— Med ett brett angreppssätt kan kommuner identifiera de viktigaste problemen och de bästa lösningarna. Det minskar risken för enögdhet, och att man rusar iväg och gör dyra insatser utan att ha gjort en bra analys.

Det säger Anna Jonsson, forskare på Centrum för klimatpolitisk forskning, CSPR, och en av dem som står bakom den så kallade Verktygslådan. Den är en liten skrift, en handbok med en konkret arbetsordning för att bedöma och hantera sårbarheten inför klimatförändringarna. Den är i första hand tänkt för kommuner, men kan också användas av andra myndigheter, organisationer och företag, säger Anna Jonsson

— Den synligaste effekten av klimatförändringarna är översvämningar, och idag är det mest tjänstemän vid ”hårda” förvaltningar, som trafik- och gatukontoren, som har en planering.
Men klimatförändringarna kommer också att medföra exempelvis värmeböljor, som kan leda till att såväl äldre som personer med hjärt- och kärlproblem faktiskt dör. Därför krävs en planering också inom områden som äldreomsorg, sjukvård och barnomsorg.

Forskarna vid CSPR har i flera år arbetat med frågor kring sårbarhet inför och anpassning till klimatförändringar. De använde sig av gruppövningar där kommunala tjänstemän från olika områden deltog, som en metod att samla in data. Dessa övningar har varit så givande också för deltagarna, inte bara för forskarna, att de senare till sist bestämde sig för att försöka sprida det här arbetssättet. Resultatet är Verktygslådan. Fullt genomförd tar den ungefär tolv timmar i anspråk, fyra möten om tre timmar vardera, för en arbetsgrupp med personer från olika förvaltningar.

— Vi tror att man får igen den satsningen i längden genom att undvika att rusa iväg och koppla in dyra konsulter innan en bra bild finns av de största behoven, säger Anna Jonsson.

Mer information Anna Jonsson, 011-363234, anna.c.jonsson@liu.se.

Verktygslådan har tagits fram av Anna Jonsson, Erik Glaas, Karin André och Louise Simonsson Den finns fritt tillgänglig på http://www.cspr.se/verktygsladan?l=sv  och kan även beställas från Centrum för klimatpolitisk forskning, via tel 011-363347 eller cspr@lists.liu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera