Artikel från Mälardalens universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

19 oktober 2011

Forskare har tagit fram ny teknik för programvarutest

Svensk export utgörs till mer än hälften av produkter som styrs av datorsystem. En betydande del av utvecklingskostnaderna för systemen läggs på kvalitetssäkring genom testing. Sigrid Eldh som forskar vid akademin för innovation, design och teknik vid Mälardalens högskola och på Ericsson, har i sin avhandling ”Om Testdesign” undersökt hur testing kan utvecklas och nyttjas på ett kostnadseffektivt sätt.

Avhandlingen ”Om Testdesign” bygger på tio studier vid ett antal företag som eftersträvar kvalitet i sin programvara. I avhandlingen presenteras flera metoder för att utvärdera olika testtekniker, vilka leder till ökad förståelse av hur felorsaker bör klassificeras för att generellt kunna jämföra tekniker mellan olika system.
– Vårt mål är att underlätta testningen och därmed erbjuda bättre förståelse för processen vid testfallskonstruktion och testdesign. Genom att följa våra rekommenderade riktlinjer för testning kan produktkvaliteten öka och utvecklingstiden minska. Även vid utbildning i programvaruteknik/programmering kan riktlinjerna komma till nytta genom att ge hjälp att identifiera vilken kunskap om test som är viktig att förmedla, berättar Sigrid Eldh.

Testning är idag den dominerande tekniken för kvalitetssäkring av industriell programvara. Tekniken innebär att systemet testas i en kontrollerad omgivning för att upptäcka fel och avvikelser från det förväntade beteendet. Trots att industrin lägger stora resurser på testning och har ett stort behov av bättre testmetoder är området förvånansvärt outvecklat, vilket gör detta forskningsprojekt unikt i sitt slag.
– Vi har undersökt varför avancerade testdesigntekniker inte används när man konstruerar testfall i industrin, samt hittat orsaker och fallgropar runt teknikerna som förklarar varför många system är så dåligt testade. Vi har tagit fram konkreta riktlinjer för testning av industriella system som genom ökad effektivitet och ökad produktkvalitet kan innebära stor samhällsnytta, avlutar Sigrid Eldh.

Välkommen att ta del av Sigrid Eldhs avhandling ”Om Testdesign” vid disputationen den 21 oktober 2011 på Mälardalens högskola i Västerås i sal Delta klockan 13:00.

Kontaktinformation
För mer information kontakta gärna Sigrid Eldh på 010-715 2374 eller sigrid.eldh@mdh.se. För pressbilder kontakta gärna informatören Malin Swanström på 021-15 17 20 eller malin.swanstrom@mdh.se.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera