Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

13 oktober 2011

Genvariant ger bättre minne via ökad hjärnaktivering

Bärare av den så kallade KIBRA T-allelen har bättre minne än den som inte har denna genvariant. Därmed kan teorin om att hjärnan hos icke-bärare kompenserar för detta avskrivas. Det visar forskare vid Umeå universitet i en studie i tidskriften The Journal of Neuroscience.

I denna studie undersöktes förstKIBRA i relation till minnesprestation i en grupp av 2 230 personer. Bärare av KIBRA T-allelen hade precis som i tidigare studier bättre minnesprestation än icke-bärare. Därefter studeras hjärnaktiveringen hos 83 personer med hjälp av fMRI. I motsats till den tidigare studien sågs högre aktivering av hippocampus  hos T-bärarna än hos icke-bärarna.

Tack vare det stora antalet försökspersoner som var med i studien kunde effekten även studeras både i en grupp där T-bärare presterade bättre (83 st) och i en undergrupp där minnesprestationen var lika mellan T-bärare och icke-bärare (64 st). Detta är särskilt viktigt eftersom skillander i minnesprestation anses ha betydelse för hur man kan tolka skillnader i hjärnaktivering. I båda fallen hade dock T-bärare ökad hippocampusaktivering, vilket innebär att effekten av KIBRA på hjärnaktivering inte i sig beror på skillnaden i minnesprestation men har betydelse för minnesprestation.

Slutsatsen är att inget stöd fanns för den tidigare teorin om kompensatoriska mekanismer hos icke-bärare av T-allelen. Istället tyder de nya resultaten på att KIBRA-genen har en roll i minne genom en förbättrad hippocampusfunktion hos bärare av T-allelen.

I en studie publicerad i Science 2006 screenades hela genomet (i en sk. Genome-wide association study) efter genetiska variationer med betydelse för episodiskt minne (Papassotiropoulos et al., 2006). Personer som var bärare av T-allelen (CT- eller TT-genotyp) i en vanligt C/T polymorphism  i KIBRA-genen hade bättre episodiskt minne än icke-bärare av T-allelen (CC-genotyp. I samma studie undersöktes hjärnaktivering under en minnesuppgift hos 30 personer med hjälp av en magnetkamera (fMRI). Man fann att icke-bärare av T-allelen hade högre aktivering i hippocampus, ett område i hjärnan som är viktigt för episodisk minne, än T-bärarna.

Eftersom grupperna hade samma minnesprestation förklarades resultaten som att icke-bärarna behövde kompensera sin försämrade minnesfunktion med ökad aktivering av hippocampus för att nå upp till samma prestation som T-bärarna. Ökad aktivering i hippocampus har en stark koppling till positiva aspekter av minnesfunktion och för andra gener relaterade till minne har man även sett det motsatta: ökad hippocampusaktivering hos bärare av en genvariant som är associerad med bättre minne (eg. Hariri et al., 2003). I de fallen har en rimlig tolkning varit att genen är viktig för minne via en gynnsam effekt på hippocampusfunktion.

Förbättrad minnesprestation hos bärare av KIBRA T-allelen har verifieras i flera efterföljande studier (eg. Bates et. al., 2009, Preuschhof et al., 2010), men sedan Science-artikeln 2006 är detta den första att undersöka KIBRA i relation till hjärnaktivering.

Referens:
Karolina Kauppi, Lars-Göran Nilsson, Rolf Adolfsson, Elias Eriksson, and Lars Nyberg:KIBRA Polymorphism Is Related to Enhanced Memory and Elevated Hippocampal Processing

Artikeln i The Journal of Neuroscience, October 5, 2011 • 31(40):14218 – 14222,  [Ref 6](kräver abonnemang)

Läs mer om Kibra; Läs mer om fMRI: Läs mer om Hippokampus; Läs mer om polymorphism
Läs mer om genotyp

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera