Artikel från Linköpings universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

13 oktober 2011

Familjeföretagen – en stomme i ekonomin

Familjeföretagen spelar en stor roll för ekonomin, både när det gäller sysselsättning och BNP, visar en studie som bland annat bygger på unika data från Riksskatteverket och är den första i sitt slag.

Tre fjärdedelar av alla företag i Sverige är familjeföretag. Tillsammans står de för ungefär en fjärdedel av BNP och för 20 procent av sysselsättningen.

Det är Carl Magnus Bjuggren och Hans Sjögren, LiU, och Dan Johansson, Ratio, som gett sig i kast med att undersöka familjeföretagens betydelse för svensk ekonomi.

– Det finns en utbredd föreställning om att familjer kan vara viktiga i grundandet av företag men att ägandet sedan sprids och blir allt mer dominerat av stora fonder, riskkapitalister och pensionsbolag, säger Hans Sjögren, som är professor i ekonomisk historia vid Linköpings universitet.

– Men det är inte riktigt sant. Även i mogna industriländer, som USA, fortsätter en stor andel av företagen att vara familjeägda.

De tre forskarna har använt sig av en databas på SCB med data över fåmansföretag hämtade från Riksskatteverket som etablerades 1993 när skattereglerna ändrades i Sverige. Då blev inkomstskatterna högre än kapitalbeskattningen och för att företagare inte skulle kunna utnyttja det kryphålet kartlade Riksskatteverket familjerelationer och ägandeförhållanden i alla svenska företag. Det här är ett material som inte tidigare uppmärksamamts av forskare, enligt Sjögren, och som ger unika möjligheter att identifiera vilka företag som är familjeföretag, dvs. där ägandet och röstetalet i styrelsen domineras av en familj. Antalet familjeföretag blir väldigt stort, närmare 300 000, vilket beror på att även enskilda firmor utan andra anställda än ägaren räknas.

Antalet familjeägda företag har dessutom ökat, både i absoluta tal och som andel av det totala antalet företag, från 65 procent 1993 till 76 procent 2006. En del av den ökningen får dock tillskrivas förändrade statistiska redovisningssätt som infördes 2004.

Sjögren, Johansson och Bjuggren ser flera anledningar till familjeföretagens fortsatt starka ställning i svensk ekonomi. Sedan 1990-talets början har det allmänna företagsklimatet förbättrats, med minskade marginalskatter och lägre kapitalbeskattning. Förmögenhets- och arvsskatter är borta. Nya marknader har också öppnats med privatiseringar av samhällsservice som skolor, sjukvård, barnomsorg och äldrevård. Här öppnas nya marknader inte minst för familjeföretag.

– Familjeföretagens betydelse för ekonomin är dåligt utforskad, säger Hans Sjögren. Men idag, när allt fler strävar efter snabba och höga vinster blir dessa uthålliga kapitalister, som jag kallar familjeföretagarna, en allt viktigare stomme i ekonomin.

Artikeln är publicerad i Family Business Review, här är länken. [Ref 1]

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera