Artikel från Mittuniversitetet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

10 oktober 2011

Svenska kyrkan alltmer marknadsanpassad

Det är inte längre självklart att församlingens främsta roll är trosgemenskapen. Ökad individualisering och marknadskrafter ställer nya krav på kyrkan. “Svenska kyrkan verkar på en religiös marknad”. Det säger Anneli Öljarstrand. som disputerat vid Mittuniversitetet.

Anneli Öljarstrand visar hur församlingar i Svenska kyrkan på olika sätt förväntas anpassa sig till ett sekulariserat samhälle. Genom att erbjuda de tjänster som medlemmarna efterfrågar, ökar församlingen sina chanser att överleva.

– Församlingarna har blivit mer marknadsanpassade. De ska nu skapa sina egna inkomster, locka nya medlemmar och samtidigt behålla gamla medlemmar. Många församlingar kämpar med att öka inkomsterna och effektivisera och rationalisera verksamheten.

Avhandlingen visar att församlingens förändrade roll kan orsaka spänningar mellan anställda, förtroendevalda och troende som vill behålla kyrkans särprägel och de som vill se en ökad anpassning till ett sekulariserat samhälle.

– Ska man få ha ett dop eller en begravning som man själv vill eller ska det ske i enlighet med kyrkans tradition och lära? Ska man tillåta vilka konserter som helst? Det är några av de frågor som kommer upp när kyrkan anpassar sig, säger Anneli Öljarstrand.

I avhandlingen visar hon också hur arbetet med samhällsdiakoni blir allt viktigare i församlingarna. Kyrkan utför alltfler tjänster med karaktär av samhällstjänst.

– Kyrkan delar ut matkassar och tar hand om människor som kanske hellre hör hemma i psykiatrin. Det finns en förväntan på kyrkan att ta hand om ”allt och alla” socialt och ekonomiskt. 

Anneli Öljarstrand, som hör hemma i Katrineholm, disputerade vid Mittuniversitetet den 7 oktober. Avhandlingens titel är ”Den mångtydiga församlingen – organisering, roller och relationer i spänningen mellan sekularisering och desekularisering”. 
Frågor kan ställas till: Anneli Öljarstrand, tel. 070-329 21 17 

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera