10 oktober 2011

Fredspristagare inte okontroversiell

Liberias president Ellen Johnson Sirleaf och den liberianska medborgarrättskämpen Leymah Gbowee tilldelas 2011 års fredspris för sitt fredsarbete i Afrika. “Det är positivt att Nobelkommittén valt att uppmärksamma Västafrika”. Det säger Nordiska Afrikainstitutets direktör Carin Norberg. Samtidigt är valet av Sirleaf inte okontroversiellt, säger forskaren Anders Themnér.

Liberias president Ellen Johnson Sirleaf och den liberianska medborgarrättskämpen Leymah Gbowee tilldelas 2011 års fredspris för sitt fredsarbete i Afrika.

– Det är positivt att Nobelkommittén valt att uppmärksamma Västafrika, som de senaste åren utvecklats i riktning mot fred och försoning efter en lång period av våldsamma konflikter, säger Nordiska Afrikainstitutets direktör Carin Norberg.

Samtidigt är valet av Ellen Johnson Sirleaf inte okontroversiellt, säger forskaren Anders Themnér vid Nordiska Afrikainstitutet.

Fredsaktivisten Leymah Gbowee ledde i början av 2000-talet flera uppmärksammade aktioner för att få slut på Liberias blodiga inbördeskrig. Hon krävde omedelbart eld-upphör och att dialog inleddes mellan regeringen och rebellerna. Leymah Gbowee lyckades få till stånd samtal med dåvarande presidenten Charles Taylor, något som anses ha banat väg för fredsavtalet 2003.
Liberias president Ellen Johnson Sirleaf har varit i Sverige vid flera tillfällen, bland annat närvarade hon vid Nordiska Afrikainstitutets 40-årsjubileum 2002. Hon är mest känd för att ha lett Liberia till fred och försoning efter 14 år av inbördeskrig.

Ellen Johnson Sirleaf är dock en mycket kontroversiell fredspristagare, enligt forskaren Anders Themnér vid Nordiska Afrikainstitutet.

När Liberias Sannings- och försoningskommission i juli 2009 lämnade sin rapport fanns Johnson Sirleaf bland de 49 namn som enligt kommissionen borde förbjudas att ha politiska uppdrag eftersom de hade alltför nära band till militära grupper. Hon anklagades bland annat för att ha skänkt stora belopp till Charles Taylors armé NPFL under det första inbördeskriget, något hon senare bett om ursäkt för.

– Det här väcker frågan om vem som egentligen ”förtjänar” ett fredspris. Ska mottagaren vara en betydelsefull politiker som betalat ett högt pris, och kanske använt tveksamma metoder, för att uppnå fred?, säger Anders Themnér.

– Det är inte heller självklart att fredspriset gynnar fredsprocessen i Liberia. Landet håller president- och parlamentsval redan nu på tisdag. Det är inte osannolikt att priset bidrar till att förvärra det redan spända läget mellan olika politiska grupper, säger Anders Themnér.  

Nordiska Afrikainstitutet är ett centrum för forskning, dokumentation och information om det moderna Afrika i de nordiska länderna. Institutets verksamhet är förlagd till Uppsala och förser de nordiska länderna med aktuell, kritisk och alternativ forskning och analys om Afrika och mot samarbete mellan afrikanska och nordiska forskare. Som ett nav och en mötesplats i Norden för ett växande fält av forskning och analys strävar institutet efter att göra kunskap om Afrika tillgänglig för forskare, beslutsfattare, medier, studerande och allmänhet. Institutet finansieras gemensamt av de nordiska länderna (Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige).

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera