Artikel från Uppsala universitet
30 september 2011

Gamla regimens symboler och traditioner efter revolutionen

Revolutioner är inte längre något som tillhör det förflutna utan något som händer just nu. Även om många människor i allmänhet delar revolutionärernas politiska mål är de ofta mindre beredda att ge upp sedvänjor och traditioner förknippade med den gamla regimen. I en ny bok beskriver historikern Henrik Ågren hur olika regeringar har ställts inför problemet och hur de har försökt lösa det.

Hur påverkar en revolution ett lands traditioner och historieskrivning? Revolutioner är drastiska omvälvningar i samhället där ett etablerat system ersätts av ett annat – ofta med hjälp av våld, alltid under häftiga former och genom konflikter som gör det svårt för revolutionärer som erövrat makten att ta ett steg eller ens blicka tillbaka.

Den gamla regimens symboler och föreställningar har ingen plats i det nya samhället, men finns ändå överallt och är i vägen när revolutionen vill skapa sin egen hjältehistoria. Samtidigt måste nämligen den nya regimen godkännas av folket, annars får den svårt att behålla styret. Och även om människor i allmänhet delar revolutionärernas politiska mål är de ofta mindre beredda att ge upp sina sedvänjor och traditioner. För att inte isolera sig från dem måste ledarna därför ta till sig en del av det gamla samhällets kulturarv, trots att det representerar just det system man vill bort ifrån.

I boken ”Kejsarens nya kläder Historiebruk och kulturarv under tidigmodern reformation och modern revolution” beskriver historikern Henrik Ågren hur olika regeringar har ställts inför detta problem och hur de har försökt lösa det. Av exempel från bland annat de franska och ryska revolutionerna samt den protestantiska reformationen i 1500-talets Västeuropa framgår att det inte är lätt att balansera mellan ideal och tradition. Hur mycket helgonkult kan en god protestant tolerera? Får en kommunist fira jul? Kan vi ha populära monument kvar om de hyllar den gamla regimens tyranner?

– Även de mest renläriga revolutionärer är tvungna att kompromissa och bevara företeelser de helst velat göra av med. Ideal i sig är svåra att bygga ett samhälle på, hur goda de än är. Den som vill vinna folket måste också ta hänsyn till människors behov trygghet i det gamla, säger Henrik Ågren.

För mer information kontakta Henrik Ågren, tel: 018-4717125, e-post: henrik.agren@hist.uu.se

Läs mer om boken.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera