Artikel från Göteborgs universitet
28 september 2011

Elmarknadens styrmedel ingen lyckad kombination

Den svenska elmarknadens två styrmedel, elcertifikat och utsläppsrätter, har liknande klimatpolitiska mål, men fungerar mindre bra tillsammans. Om än till synes enkelt visar sig elcertifikatsystemet vid en närmare granskning vara mycket komplicerat och högst oklart till sina effekter, speciellt i kombination med utsläppsrätter.

Det framgår i en nyligen presenterad avhandling om hur de två styrmedlen tillsammans påverkar den svenska elmarknaden. Bakom avhandlingen står Anna Widerberg, forskare i nationalekonomi på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Den svenska elmarknaden berörs av två styrmedel, elcertifikat och utsläppsrätter.  Elcertifikaten introducerades 2003 och syftar till att stödja utbyggnad och öka elproduktionen från förnybara energikällor. Detta ska ske genom att elleverantörer måste köpa en genom kvotplikten bestämd mängd elcertifikat i förhållande till sin elleverans, vilket ger elproducenterna en intäkt från sålda elcertifikat. Handeln med utsläppsrätter berör sedan 2008 alla företag som släpper ut koldioxid, inklusive elproduktionen från icke-förnybara energikällor, och målet är att minska samtliga koldioxidutsläpp. Baserat på nationens utsläppstak fördelas utsläppsrätter till de inkluderade företagen.

Sverige har med andra ord två helt olika styrmedel med liknande mål som tillsammans påverkar den svenska elmarknaden. Anna Widerberg har i sin forskning studerat hur de verkar tillsammans, och hon har kommit fram till att kombinationen av styrmedel inte är effektiv.

— Ett ökat pris på utsläppsrätter leder till minskad elproduktion både från förnybara och icke förnybara energikällor, säger Anna Widerberg. Dessutom är det ganska svårt att komma fram till resultat att styra efter, framförallt är det mycket svårt att kunna förutspå vad som händer när man ändrar kvotplikten.

Anna Widerberg rekommenderar istället att man endast styr elmarknaden genom utsläppshandeln, då den gäller alla branscher och marknader.

— Var för sig hade våra två system fungerat, men i kombination är de mindre lyckade.

Mer information:
Avhandlingens titel: Essays on Energy and Climate Policy – Green Certificates, Emissions Trading and Electricity Prices. Avhandlingens abstract (sammanfattning på engelska) finns att ladda ner här: http://gupea.ub.gu.se/handle/2077/25507

Kontaktinformation
För mer information: Anna Widerberg, tel: +46 (0)10-505 31 30 Mobil: +46 (0)72-230 42 44 anna.widerberg@economics.gu.se eller anna.widerberg@afconsult.com

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera