Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

26 september 2011

Svåra biverkningar för rökare som strålbehandlat prostatan

Män som strålbehandlats för prostatacancer och som röker löper större risk att drabbas av långvariga biverkningar som diarré och ofrivillig tarmtömning. Det visar forskning vid Sahlgrenska akademin, som föreslår totalt rökstopp för de som behandlas för prostatacancer.

Forskare vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, har genomfört en studie på 874 män som strålbehandlats på Jubileumskliniken vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. I en enkät fick männen uppge om de upplevde problem i urinvägarna, tarmarna och med sin sexuella funktion, samt hur ofta och intensivt symtomen visade sig.  Totalt undersöktes förekomst och intensitet av tolv långvariga tarmsymtom.

I studien beräknades hur stor dos strålning som ringmuskeln, ändtarmen och nedre delen av tjocktarmen fått. Resultaten, som jämfördes med 243 friska personer, visade att män som röker har en ökad risk att drabbas av långvariga symtom som för den drabbade medför stora begränsningar i vardagslivet:

• Jämfört med personer som aldrig rökt löper rökande män som strålbehandlats för prostatacancer fem gånger högre risk för plötslig total tarmtömning i kläderna
• Risken för diarré är tre gånger högre bland rökare, akuta trängningar 1,5 gånger högre och känslan av en ofullständigt tömd tarm ungefär 2,5 gånger högre
• Rökare löper tio gånger större risk att drabbas av krampsmärtor jämfört med dem som aldrig rökt

Riskökningen gällde endast de män som fått så kallad yttre strålbehandling, inte de som fått en kombination av yttre och inre strålbehandling eller som fått yttre strålbehandling efter att först ha genomgått operation.

–De som fått yttre strålbehandling hade fått en högre stråldos i både ringmuskeln, ändtarmen och nedre tjocktarmen, vilket kan vara orsaken till att vi endast såg effekterna av rökning i den gruppen, säger David Alsadius, doktorand vid Sahlgrenska akademin och läkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Slutsatsen av studien, som redovisas i tidskriften Radiotherapy and Oncology, är att män som strålbehandlats mot prostatacancer bör uppmuntras att sluta röka.

–Vi vet inte från våra data om rökstoppet bör ske innan, under eller efter strålbehandlingen. Men för män som strålbehandlats mot prostata är det av fler än ett skäl rimligt att rekommendera ett så tidigt rökstopp som möjligt, säger David Alsadius.

Fakta biverkningar:
Biverkningar av strålbehandling delas in i akuta biverkningar — sådana som uppkommer under eller inom tre månader efter strålbehandling, och långvariga biverkningar som uppkommer minst tre månader (eller ibland flera år) efter strålbehandlingen. Biverkningarna orsakas sannolikt av att strålningen skadar blodkärl i den friska normalvävnad som omger cancern.

Kontaktinformation
Kontakt: David Alsadius, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet 0703-037 037 david.alsadius@oncology.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera