Artikel från Chalmers tekniska högskola

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

26 september 2011

Snabbare koll på virusinfektioner sparar pengar och liv

En ny metod för att snabbt identifiera enstaka virus och se hur de binder till värdceller kan bli viktiga redskap för att tidigt få kontroll över vinterkräksjukan och andra virusbaserade sjukdomar. I västvärlden skulle det spara pengar och minska störningar inom sjukvården. I u-länder skulle det rädda liv. Metoden har utvecklats gemensamt av forskare på Chalmers och Sahlgrenska akademin.

Varje år avlider hundratusentals barn i utvecklingsländer av vinterkräksjukan eller närbesläktade virusinfektioner. Sjukdomen slår också hårt mot västvärldens vårdsektor med stängda avdelningar och senarelagda behandlingar som följd.

Alla virusinfektioner inleds med att enstaka virus binder till specifika receptorer på ytan av en värdcell. De tusentals viruskopior som värdcellen tillverkar angriper snabbt nya celler och insjuknandet är ett faktum. Att tidigt identifiera och förstå hur ett virus binder till cellens yta är helt avgörande för att få bukt med sjukdomen.

Nu har forskare på Chalmers och Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, tagit ett viktigt steg mot såväl effektivare diagnostik som förbättrade möjligheter att utveckla virushämmande läkemedel. Rönen, som inom kort kommer att publiceras i den mycket ansedda tidskriften Physical Review Letters, bygger på en metod som utvecklats på Chalmers.

– I korthet gör metoden det möjligt att identifiera och studera enstaka virus, 40 nanometer stora, ett och ett. Inga andra metoder, baserade på lika enkel analys, erbjuder den här känsligheten utan att viruset på ett eller annat sätt har modifierats innan analysen, säger professor Fredrik Höök som lett studien.

På Sahlgrenska akademin har professor Göran Larson lyckats identifiera ett flertal sockermolekyler som binder starkt till just det virus som orsakar vinterkräksjukan. Denna kunskap har nu kombinerats med metodutvecklingen på Chalmers och resulterat i en möjlighet att i detalj studera den allra första kontakten mellan ett virus och cellens yta – vilken innehåller ett flertal olika sockermolekyler.

Metodens överlägsna känslighet kan göra den central i arbetet med utvärdering av läkemedelskandidater framtagna med syftet att hindra viruset från att binda till sin värdcell.

Genom att titta på de svaga bindningar som är förstadiet till den starka interaktion som leder till att viruset tas upp av cellen, kommer forskarna också att kunna studera hur viruset förändras år från år. Det är bl.a. dessa förändringar som ligger bakom den ökade intensiteten i utbrotten, så snabb diagnostik av nya virusstammar är av central betydelse.

Eftersom dessutom enstaka virus kan identifieras, hoppas forskarna att de mycket små mängder virus som ansvarar för spridningen i samhället, via t ex dricksvatten, ska kunna hittas på ett tidigare stadium än vad som idag är möjligt.

Chalmers i Göteborg forskar och utbildar inom teknik, naturvetenskap och arkitektur, med en hållbar framtid som allomfattande vision. Chalmers är känt för sin effektiva innovationsmiljö och har åtta styrkeområden av internationell dignitet – Energi, Informations- och kommunikationsteknologi, Livsvetenskaper, Materialvetenskap, Nanovetenskap och nanoteknologi, Produktion, Samhällsbyggnad och Transport.

Kontakt: Fredrik Höök, professor vid institutionen för tillämpad fysik, 031-772 61 30, 070-895 12 39, fredrik.hook@chalmers.se www.chalmers.se.  Göran Larson, professor vid institutionen för biomedicin, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, 031-342 13 30, 070-625 02 16, goran.larson@clinchem.gu.se www.sahlgrenska.gu.se.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera