Artikel från Linköpings universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

26 september 2011

Mobbning avspeglar maktrelationer

Mobbning i skolor handlar mer om maktrelationer än om egenskaper hos enskilda elever. Det säger en doktorand vid Tema barn, som studerat mobbning i skolor i Vietnam.

Mobbning i skolor är vanligt i Vietnam och har på senare år också kommit att diskuteras allt mer. Vietnam skrev tidigt under barnkonventionen och har gjort flera internationella åtaganden för att skapa barnvänliga miljöer, inte minst i skolorna. Samtidigt har flera fall av självmord, och bland flickor även gruppsjälvmord, förekommit bland vietnamesiska skolbarn.

Med finansiering från Sida/Sarec har Paul Horton studerat mobbning i ett par vietnamesiska skolor. Han disputerar nu vid Tema barn, Linköpings universitet.
Mer än hälften av skolbarnen, eller 56 procent, har upplevt mobbning, enligt studien som omfattar totalt 900 elever i två skolor. Motsvarande andel i Sverige är lägre än tio procent, även om det är svårt att jämföra rakt av, säger Paul Horton. Han definierar mobbning som en maktrelation, där en person kan tvinga en annan att göra något mot sin vilja.

– Elever tvingar andra elever att göra saker de annars inte skulle ha gjort.
Och, fortsätter han, detta är egentligen en avspegling av maktrelationerna i skolan. Skolan som institution handlar om att få barn att göra saker de annars inte skulle ha gjort och kanske inte vill. Den disciplinerande och övervakande funktionen är central och utövas av läraren.

– Skolan står för något tråkigt. Undervisningen är av typen korvstoppning, där barnen är tysta och läraren talar. Barnen tränas i att tiga. I Vietnam är det inte ovanligt att slå barn som bestraffning. Att slå barnen är ett sätt av lärarna att mobba dem.

– Mobbning förekommer ju också på arbetsplatser och andra institutioner, ja, överallt där människor tvingas vara tillsammans med andra de inte har valt själva.
Därför tror han inte på att en hårdare disciplin kan motverka mobbning, snarare tvärtom. En mer dialoginriktad pedagogik är vad som behövs om skolmobbningen ska kunna minska.

– En bra lärare är en lärare som lyssnar och som vågar släppa på disciplinen.
Men där det finns makt finns också motstånd. Elever hittar olika metoder för att undkomma eller motarbeta skolans makt. De fuskar med närvarolistor, byter platser med varandra, de hjälper varandra på proven. Elever som inte ställer upp på detta löper större risk att bli mobbade. Elever som skvallrar eller som vägrar dela med sig av svar, papper, pennor och så vidare, de är de vanligaste mobbningsoffren, säger skolbarnen i Paul Hortons studie.

Paul Horton disputerade den 23 september. Avhandlingen heter School bullying and power relations in Vietnam. Telefon till Paul Horton 013 282937.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera