Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

26 september 2011

Banbrytande analysmetoder för svårfångade molekyler

Hur kolhydraters och proteiners storlek och struktur påverkar deras funktion i kroppens vävnader är frågor som Linus Malm försöker besvara med nya metoder i den avhandling han försvarar vid Umeå universitet den 30 september.

Genom att mäta hur ämnen rör sig i gasform har Linus Malm lyckats fastställa storleken på kolhydraten hyaluronan. Dess funktion är nära kopplad till dess storlek och man har funnit samband mellan hyaluronan och sjukliga förändringar i kroppens vävnader, bland annat inflammation, cancer och hjärtförstoring.

Tidigare har man saknat bra verktyg för att mäta storleken på hyaluronanmolekylen i vävnadsprov, eftersom stora mängder har krävts för att få noggranna mätningar. Den nya metod som presenteras i avhandlingen kommer att möjliggöra närmare studier av hyaluronanets roll i både frisk och sjuk vävnad.
Med en modell som tar hänsyn till förändringar av egenskaperna hos proteinernas byggstenar, aminosyror, beräknas i avhandlingen också hur proteiner kan bilda en speciell typ av fibrer, som kallas amyloider och är förknippade med sjukdomar som till exempel Skelleftesjukan och Alzheimers sjukdom.

– Min förhoppning är att metoderna skall ge nya verktyg för säkrare diagnostik och bättre behandling av de sjukdomar som dessa molekyler är kopplade till, säger Linus Malm.

Linus Malm, som är född och uppvuxen i Alfta, är doktorand vid Institutionen för medicinsk kemi och biofysik, Umeå universitet, där han kan nås på 
mobil 070-251 90 91, e-post linus.malm@medchem.umu.se

Fredag 30 september försvarar Linus Malm, Institutionen för medicinsk kemi och biofysik, Umeå universitet, sin avhandling med titeln Size Determination of Hyaluronan and Multivariate Analysis of Amyloid Prone Proteins (Svensk titel: Storleksbestämning av hyaluronan och multivariat analys av amyloida proteiner).
Disputationen äger rum kl. 13.00 i sal KB3B1, KBC-huset.
Fakultetsopponent är professor Mary K. Cowman, Polytechnic Institute of New York University, USA.
Läs hela eller delar av avhandlingen på
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-46601

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera