Tema

Havstulpaner släpper med ny färg

En effektiv båtbottenfärg behöver inte bygga på att färgen läcker gift. Nu har forskare vid Göteborgs universitet konstaterat att man istället kan blanda i molekyler som havstulpaner inte klarar av att växa på. Resultatet har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Biofouling.

Påväxt på båtskrov är en plåga för varje båtägare. En av de mest bekymmersamma organismerna är havstulpaner. En forskargrupp vid institutionen för cell- och molekylärbiologi har därför specialstuderat havstulpanens biologi och riktat sitt intresse mot ett känsligt steg i dess livscykel.

– När nyblivna vuxna havstulpaner försöker tränga sig igenom färgskikten för att få en fast växtplats är den extremt känslig för vissa molekyler kallade makrocykliska laktoner, som normalt produceras av vissa svampliknande bakterier, säger professor Hans-Björne Elwing på institutionen för cell- och molekylärbiologi vid Göteborgs universitet.

När sådana molekyler blandas i båtbottenfärg koloniseras först den målade ytan av havstulpanlarver på normalt sätt. Men så fort havstulpanlarven har omvandlats till vuxen havstulpan och försöker etablera en fastare kontakt med ytan så lossnar den och förmodligen dör den.  Det har också visat sig att vissa brunalger motverkar kolonisation på bladytor av havstulpaner på liknande sätt.

– Med denna upptäckt som grund har vi lyckats utforma färger med nya bindemedel som helt stänger av läckaget av de makrocykliska laktonerna i den marina miljön. Dessutom behövs bara spårmängder av makrocykliska laktonerna i färgen för att ge full effekt mot havstulpaner. Vår metod bygger på att färgen blir mer effektiv ju mindre gift som läcker ut i miljön.

Genom fältförsök på fritidsbåtar har forskargruppen också visat att tillsatsen av makrocykliska laktoner helt kan ersätta koppar i båtfärger vid både ost- och västkusten under flera säsonger.

– Visserligen är det bara havstulpanen som påverkas av tillsatsen, men annan påväxt av alger och liknande kan relativt enkelt motverkas med andra metoder.

Studien är utförd av Emiliano Pinori, Mattias Berglin, Mats Hulander, Mia Dahlström och Hans Elwing vid Göteborgs universitet i ett samarbete med Lena Brive på SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut i Borås. Artikeln Multi-seasonal barnacle (Balanus improvisus) protection achieved by trace amounts of a macrocyclic lactone (ivermectin) included in rosin-based coatings är publicerad i tidskriften Biofouling.
Länk till artikeln: http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/08927014.2011.616636

Kontaktinformation
KONTAKT: Hans-Björne Elwing, institutionen för cell- och molekylärvetenskap, Göteborgs universitet 031- 786 2562 0733- 60 46 07 hans.elwing@cmb.gu.se

Havstulpaner släpper med ny färg

 lästid ~ 2 min