Artikel från Örebro universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

21 september 2011

Terapi på Internet ger goda resultat

Behandling på Internet gör att många fler patienter kan få effektiv hjälp mot sin depression. Det konstaterar psykologen och forskaren Fredrik Holländare, som har studerat effekterna av Internetbaserad KBT (kognitiv beteendeterapi) både mot pågående depression och för att förebygga återfall. Resultaten presenteras i en doktorsavhandling på Hälsoakademin vid Örebro universitet.

– Syftet med den Internetbaserade behandlingen är inte att ersätta traditionell terapi, ansikte mot ansikte, för dem som behöver det. Men för många är det ett lika bra, eller till och med bättre, alternativ, eftersom man själv kan välja tid och plats, säger han.

– Det finns ingen depressionsbehandling som passar för alla. Men ju fler behandlingar vi har, ju större är chansen att hitta rätt behandling för nästa person som söker hjälp.
Fördelen är framför allt att fler kan få tillgång till en behandling som hittills krävt lång väntetid. Och för de patienter som riskerar återfall innebär det en särskilt stor förbättring, eftersom bristen på utbildade KBT-terapeuter begränsar möjligheterna till fortsatt behandling.
Förebygger återfall

– Om det finns kvardröjande symptom efter en behandling mot depression, är risken för återfall stor. Men av de personer med tidigare depressioner som deltog i vår Internetbaserade återfallsprevention återföll endast 10 procent i en ny depressionsperiod, jämfört med 38 procent i kontrollgruppen.
Även under en Internetbehandling har patienten stöd av en personlig terapeut, men då handlar det om 2-2,5 timmar av terapeutens arbetstid, vilket ska jämföras med 45 minuter per vecka i 10-15 veckor i traditionell KBT.

– I de landsting som infört Internetbehandling räknar man med att man kan behandla fyra gånger fler patienter än när man arbetar ansikte mot ansikte.
Samhället sparar pengar

– Dessutom kan samhället sannolikt spara stora summor pengar om vi kan minska återfallen, eftersom 10 procent av den totala sjukersättningen i Sverige går till personer som sjukskrivits på grund av depression.
Det som gör KBT särskilt lämplig för Internetbaserad behandling är att den bygger på ett antal principer som man lär ut till patienterna och som de sedan skall använda sig av i sin vardag. 

– Terapeuten som person är inte så viktig utan det är de specifika metoderna som är kärnan i KBT, och dessa går ju att lära ut på flera olika sätt – bland annat via Internet, säger Fredrik Holländare som sedan 2002 arbetar som psykolog på Närpsykiatrin Hallsberg.

För mer information, kontakta Fredrik Holländare, 0737-60 07 00 eller fredrik.hollandare@orebroll.se.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera