Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

21 september 2011

Tandförflyttning ett alternativ till bentransplantat

För att ersätta förlorade tänder måste käkbenet ofta byggas upp på konstgjord väg. Forskare vid Sahlgrenska akademin presenterar nu en metod där tänderna istället flyttas till det tandlösa området med hjälp av en tandställning, vilket ger patienter möjlighet att få fler tänder.

När vi saknar eller förlorar tänder, till exempel på grund av sjukdom eller skada, minskar också käkbenets volym i det tandlösa området. Den minskade benvolymen gör det svårt att få tandimplantat, och för att kunna ersätta förlorade tänder finns ofta bara ett alternativ: att bygga upp käkbenet med hjälp av bentransplantat.

Forskare vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, presenterar nu en alternativ metod. I en experimentell studie genomförd på hundar lyckades Göteborgsforskarna med hjälp av en tandställning flytta befintliga tänder in i ett tandlöst område med liten benvolym, utan att tanden förlorade sitt naturliga fäste i käkbenet.

I en efterföljande klinisk studie kunde övertandläkare Birgitta Lindskog Stokland och hennes kollegor dessutom visa att motsvarande tandförflyttning på människa endast orsakade små förändringar av vävnaderna kring tanden.

– På röntgenbilder kunde vi se viss skada på roten, så kallad rotresorption, men några bestående besvär på grund av detta kunde inte noteras. När vi följde upp patienterna ett år senare var skadan dessutom mindre, säger Birgitta Lindskog Stokland.

I området där den flyttade tanden tidigare satt minskar benmassans och tandköttets volym – men inte i lika hög grad som när tanden förloras av andra orsaker. Området där den flyttade tanden satt lämpar sig därför bra för implantat eller andra tandersättningar, utan att det behövs ett bentransplantat.

–Med andra ord kan många patienter på ett enklare sätt få fler tänder, säger Birgitta Lindskog Stokland.

Avhandlingen On tooth movements and associated tissue alterations related to edentulous areas and bone defects försvaras fredagen den 30 september 2011, kl. 09.00, i föreläsningssal 3, institutionen för odontologi, Medicinaregatan 12E, Göteborg.

Kontaktinformation
Kontakt:
Birgitta Lindskog Stokland, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet
0706-323522
031-7412255
Birgitta.lindskog-stokland@odontologi.gu.se,
Birgitta.Lindskog-Stokland@vgregion.se

Handledare:Professor Jan Wennström, 031-7863185, jan.wennstrom@odontologi.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera