Artikel från Malmö universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

21 september 2011

För tidigt födda barn riskerar sämre tänder

Barn som föds före vecka 33 löper ökad risk att få sämre tandhälsa. Bland annat störs emaljens utveckling, konstateras i en undersökning vid Odontologiska fakulteten vid Malmö högskola.

Med hjälp av avancerad medicinsk vård överlever allt fler för tidigt födda barn i Sverige. I dag klarar sig 95 procent av barnen som har en födelsevikt på mindre än ett kilo. Samtidigt visar studier att för tidigt födda barn oftare drabbas av komplikationer än andra. Det kan exempelvis handla om motoriska och kognitiva svårigheter. Nedsatt syn och hörsel är exempel på andra problem.

Ett område som fram till nu inte har uppmärksammats särskilt mycket är barnens tandhälsa. Susanne Brogårdh-Roth, specialisttandläkare i barn- och ungdomstandvård vid Odontologiska fakulteten, har studerat barn födda mellan vecka 23 till 32. Hon fann att 38 procent av barnen har problem med sin emalj jämfört med 16 procent i gruppen barn födda inom normal tid.

– Emaljen på de vuxentänder som kommer i sex- till sjuårsåldern mineraliseras vid tidpunkten för födseln. Barn som exempelvis drabbas av en allvarlig sjukdom vid den tidpunkten, kan få en emaljskada som kan variera i svårighetsgrad beroende på hur allvarlig störningen är och hur länge den varar, säger Susanne Brogårdh-Roth.

Avvikelserna på emaljen kan inte repareras utan skadorna är livslånga och kan medföra en ökad risk för karies. Susanne Brogårdh-Roth har också visat att ju tidigare barnen föds och ju minde de väger, desto större avvikelser på emaljen. De för tidigt födda barnen har också en sämre munhygien jämfört med andra barn. En förklaring kan vara att barnen har motoriska svårigheter.

– Det är vanligt hos dessa barn, särskilt hos dem som är mycket för tidigt födda. Dekan behöva hjälp med tandborstningen längre upp i åldrarna än vad andra barn behöver.Resultaten från en av mina studier visar att tioåringar som är för tidigt födda inte klarar av att borsta rent.

Barnens kontakter med tandvården kan också bli problematiska. Susanne Brogårdh-Roth visar att två av tio i gruppen av för tidigt födda barn har under förskoleperioden svårt för klara av ett besök hos tandläkaren jämfört med en av tio bland barn födda inom normal tid.

– Det är viktigt för tandvårdspersonal att känna till om barnen är för tidigt födda för det kan innebär att de behöver ett extra omhändertagande under förskoleåldern. Och föräldrarna bör förbereda barnen inför besöket hos tandläkaren genom att berätta vad som ska hända, säger Susanne Brogårdh-Roth som i sina studier har funnit att problemet ofta försvinner när barnen når skolåldern.

Kontaktinformation
Susanne Brogårdh-Roth
Odontologie doktor och specialisttandläkare i pedodonti
susanne.brogardh@mah.se
Telefon: 0734-25 95 00

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera