Artikel från Stockholms universitet
12 september 2011

Duktig flicka: När prestationskraven går över styr

Stressrelaterade sjukdomar som utbrändhet, depression, ångest och oro ökar hos unga kvinnor. Vad är det som gör att vissa blir sjuka och andra inte? En ny avhandling från Stockholms universitet visar att en del av orsaken går att hitta i vår egen syn på oss själva, i självkänslan.

Fil Dr Victoria Blom har tittat närmare på tänkbara orsaker till att en del personer blir sjuka av stress.

— En förklaring till att unga kvinnor blir sjuka av stress återfinns i självkänslan, eller snarare brist på den. I stället för att ha en inneboende trygghet att man duger som man är så har en del personer en villkorlig, så kallad prestationsbaserad, självkänsla. Man strävar då ständigt efter att erhålla den självkänsla man saknar genom att hela tiden ställa höga krav på sig själv. Samtidigt finns ofta en rädsla för att misslyckas hos dessa personer då egenvärdet är avhängigt prestationens resultat, säger Victoria Blom.

I sin avhandling Striving for self-esteem – Conceptualizations and role in burnout visar Victoria Blom att framgång och yttre bekräftelse blir en kompensation för bristande självkänsla. Man blir då också beroende av att vara duktig för att känna att man duger.

— En god grundläggande självkänsla i botten kan istället skapa en buffert mot misslyckanden och nederlag. Det blir då inte den yttre bekräftelsen som definierar hela ens egenvärde och man kan hålla en sundare distans till sina prestationer. I en experimentell studie visade det sig att individer med denna typ av villkorad självkänsla reagerade med förhöjd fysiologisk och psykologisk anspänning i en prestationssituation där de blev utvärderade, särskilt då de inte har full kontroll över situationen.

Att det framförallt är duktiga, engagerade och prestationsinriktade personer som blir sjuka av stress är en utbredd uppfattning inom utbrändhetsforskningen. Men hur kan detta dysfunktionella engagemang vändas till ett positivt engagemang utan att individen driver sig själv för hårt?

— En av mina studier visar att prestationsbaserad självkänsla tycks triggas i en miljö med otillräckligt stöd från chef och familj, motstridiga krav samt otillräckligt med resurser för att göra ett bra jobb och hög arbetsbelastning. Detta leder i sin tur till ökad risk att bränna ut sig. När det kommer till könsskillnader visar studien att det för män i hög grad är arbetsstress som leder till utbrändhet, medan det är de inre kraven i form av prestationsbaserad självkänsla som främst leder till att kvinnor bränner ut sig. De är ’duktiga flickor’ som riskerar att driva sig själva så hårt att de blir sjuka av stress, säger Victoria Blom.

För mer information kontakta gärna: Victoria.blom@psychology.su.se alt: 070-7213029
Universitetet i huvudstaden – utbildning och forskning på högsta nivå där öppna sinnen möts och utvecklas. Universitetet deltar i regionala, nationella och internationella samarbeten, i debatt och i samhällsutveckling. Här är mer än 50 000 studenter och 6 000 medarbetare verksamma inom humaniora, juridik, naturvetenskap och samhällsvetenskap.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera