Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

8 september 2011

Stärkt kreativitet med interaktiv teknik

Forskning vid Göteborgs universitet visar hur interaktiv teknik bidrar med nya sätt att både se, visa och skapa. Den nya tekniken förstärker den kreativa förmågan.

Jonas Ivarsson, docent vid institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande vid Göteborgs universitet, har med exemplet arkitektstudenter undersökt hur nya verktyg samverkar med, och möjligen omformar, de specifika förmågor studenterna utvecklar under sin utbildning.

I det av Vetenskapsrådet stödda forskningsprojektet Lärande och representationella teknologier i design: Arkitektutbildning som empiriskt fall har han följt studenternas utbildning och videodokumenterat den. Han har analyserat tal, gester, verktyg och de olika objekt studenterna använder.

– Även om resultaten av studenternas arbeten uppvisar likheter med tidigare generationers produkter har själva arbetsprocessen förändrats betydligt, säger Jonas Ivarsson.

Modern datorteknik gör det nu möjligt att simulera och visualisera tänkt design med hög visuell realism.

– Det har kommit att förändra designprocessen som helhet och därmed själva ”görandet” av arkitektur. Det innebär att det finns mer tid för diskussion eller för att genomföra fler cykler i designprocessen, säger Jonas Ivarsson.

Det finns även en helt annan aspekt av att tiden för att producera en ritning nu relativt sett minskat jämfört med tidigare framställning av ritningar, något som framkom i samtal med arkitektstudenternas lärare: studenterna reflekterar enligt dem idag inte i samma utsträckning i förväg när de ska producera en ritning, något som tidigare gjordes kring valet av perspektiv och snitt, och som genomfördes med skisspapper, penna och linjal.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta Jonas Ivarsson, 031-7862473, 0766-182473, jonas.ivarsson@ped.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera