Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

8 september 2011

Sexuellt tvång vanligt för studenter i Uganda

Nästan en tredjedel av studenterna på ett universitet i Uganda säger sig ha utsatts för sexuellt tvång, en erfarenhet som ofta var kopplad till ett sexuellt riskbeteende. Det visar en studie från Lunds universitet. Studiens fynd kan leda till en ny inriktning på anti-HIV-arbetet i Uganda.

Sambandet mellan att ha varit utsatt för sexuellt tvång och att ha ett sexuellt riskbeteende (tidig sexualdebut och många sexpartners) är något att tänka på i det förebyggande HIV-arbetet. Det menar forskaren Anette Agardh som lett lundastudien.

– Afrikanska HIV-kampanjer vänder sig främst till unga, sexuellt aktiva människor. Men om grunden till ett riskbeteende kan ligga i erfarenheter av sexuellt tvång, så är det lika viktigt att rikta sig mot dem som begår sådana övergrepp. Och det behöver inte vara andra ungdomar utan minst lika ofta släktingar, grannar, lärare och andra vuxna, säger hon.

Tids- och orsakssambanden går inte att utläsa av studien, dvs man kan inte veta om det sexuella tvånget föregått beteendet att ha många sexpartners. Men andra studier har visat att det finns ett sådant mönster.

– Det finns flera studier som visar att övergrepp skadar självkänslan. Man ser sig lätt som mindre värd efteråt och blir mindre rädd om sig själv, sin integritet och sin kropp, säger Anette Agardh.

Förvånande nog var det nästan lika många unga män som unga kvinnor som
sa sig ha blivit utsatta för sexuellt tvång – 29.9 procent av männen respektive 33.1 procent av kvinnorna. Det hade forskarna inte väntat sig, eftersom Uganda är ett samhälle med en stor ojämlikhet mellan könen och dessutom en stark fientlighet mot homosexualitet. Homosexuella handlingar är olagliga och kan leda till 14 års fängelse, och i våras diskuterades t.o.m. ett lagförslag om dödsstraff. Förslaget lades på is efter starka internationella protester, men har inte helt avförts från dagordningen.

– Tidigare internationell forskning om sexuellt tvång har framför allt studerat kvinnor, eftersom man trott att det främst är flickor och kvinnor som är utsatta. Vi hade inte väntat oss att finna en så hög siffra bland de unga männen i vår studie, kommenterar Anette Agardh.

Studien har formen av en enkät till samtliga studenter på grundnivå på Mbarara-universitetet i sydvästra Uganda. Av 1220 studenter svarade 80 procent på enkäten. Sexuellt tvång definierades som “en sexuell handling som du har tvingats att utföra”, med exempel som bland annat oralsex.  

Alla ungdomar som utsatts för sexuellt tvång hade dock inte ett sexuellt riskbeteende. Faktorer som verkade fungera som ett skydd mot detta riskbeteende var god psykisk hälsa, en hög nivå av tilltro till andra och att komma från en familj där religionen spelat en viktig roll. Att ta hänsyn till dessa skyddsfaktorer skulle också kunna ingå i det framtida anti-HIV-arbetet i Uganda, menar forskarna.

Studien heter “Experience of secual coercion and risky sexual behavior among Ugandan university students” och har publicerats i tidskriften BMC Public Health. Den går att läsa på biomedcentral.com, skriv in Agardh i sökrutan.

Kontaktinformation
Anette Agardh nås på tel 040-39 13 38, 0708-33 77 35 eller anette.agardh@med.lu.se.
En nedladdningsbar bild på forskaren finns på www.lu.se/images/Nyhetsbilder/Anette.Agardh.jpg.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera